Förändringar i AIK:s huvudstyrelse

AIK:s ordförande Andres Muld har lämnat sitt uppdrag i huvudstyrelsen i förtid.

Beslutet innebär att Andres Muld inte ställer upp för omval i samband med höstens årsmöte. Styrelsens nuvarande vice ordförande, Mats Gustavsson, har meddelat att han kvarstår i styrelsen som ledamot, men att han inte har den tid som krävs för att leda styrelsens sammanträden. Styrelsen kommer därför på sitt möte den 6 april att välja Tommy Lindqvist som ny vice ordförande. Lindqvist kommer således att leda styrelsens arbete fram till årsmötet i september.