Cecilia Wahlman Ordförande 2021

Allmänna Idrottsklubbens historiskt första digitala årsmöte genomfördes med drygt 150 medlemmar som samlades över nätet. Från att traditionellt vara en samling för närboende deltog nu medlemmar från hela Sverige och världen. Bilder och uppdateringar av diverse dokument kommer.

Vald styrelse är:

Ordförande Cecilia Wahlman

Ledamöter
Olov Lindquist, Jan Wallin, Katarina Berggren, Jenny Nilzon, Katrin Högstedt och Patrick Theorell.

Allmänna Idrottsklubben tackar avgående ledamöter Johan Huldt och Lotta Lindborg för värdefullt flerårigt engagemang i styrelsen.

Vår uppdaterade grafiska profil finns att se HÄR