Ditt medlemskap gör skillnad

När vi blir fler medlemmar blir vi också starkare som klubb. Därför hoppas vi på att du som medlem hjälper klubben i ditt hjärta att fortsätta växa. Om man hejar på AIK är det vårt uttryckliga mål att det ska vara en självklarhet att vara medlem i AIK. Hjälp därför AIK genom att värva fler medlemmar till klubben. Få dem utan medlemskap att förstå den självklara kopplingen mellan medlemskapet och AIKs framgångar. Att det är medlemmars engagemang som driver AIK framåt och att medlemmarna är grunden i både vår historia och framtid.

AIK är en medlemsägd förening. Det innebär i korthet att AIK ägs, finansieras och styrs av dig som är medlem i AIK. Det är ditt medlemskap som kan säkerställa att vi är Nordens största idrottsklubb och det är detta som är föreningsdemokrati i sin renaste form. Det är medlemmarnas beslut som gäller.

Varje år betalar du som medlem en årsavgift. Pengar som till största delen går direkt tillbaka till AIKs idrotter. Övrig del av medlemsavgiften hanteras av AIKs huvudförening i syfte att säkerställa att vi som klubb har en god ekonomi, ger stöd åt våra verksamheter och utvecklar AIK för kommande generationer.

För våra idrotter och i synnerhet för våra breda ungdomsverksamheter är ditt bidrag som medlem ovärderligt. Det är våra barn och ungdomar som är framtiden för AIK och som tidigt säkrar den naturliga kopplingen med klubben samtidigt som det lägger grunder för att så stor del som möjligt av våra elitutövare ska komma från egna led. Det är också barn- och ungdomsverksamheten som varje år bidrar med en enorm samhällsnytta.

Att vara medlem i AIK betyder också att du är med och stödjer hela AIK. Allmänna idrottsklubben är inte en sport, ett lag eller en gruppering. Vi är en enad och gemensam klubb som står stadigt tillsammans sedan 1891. Vi är 18 500 medlemmar idag med målet att nå över 20 000 medlemmar år 2020. För att nå dit behöver vi tillsammans förmedla att tecknande av medlemskap är grunden i kommande framgångar för AIK.

Stöd AIK, bli medlem idag HÄR.