Enhetliga riktlinjer för Allmänna Idrottsklubben

AIK har i samråd med en arbetsgrupp med representanter från våra olika idrotter gemensamt tagit fram riktlinjer för hur AIK:s dräkter ska se ut i framtiden.

Principerna är enkla och skapar en gemensam identitet oavsett vilket idrott vi utövar.

Detta är en fortsättning på arbetet att över tid skapa en gedigen grafisk profil. Syftet är att via ett gemensamt uttryck göra AIK ännu starkare.

Du hittar dokumentet under Grafiska riktlinjer eller direkt HÄR.