Ett klubbmärke i ständig förändring – uppdatering av versionen från maj 1975

Det original av AIK:s klubbmärke som används under 2000-talet var i behov av en restaurering då delar av märket syns dåligt i produktion och vissa moment inte hade den skärpa som förlagan från 70-talet.

Men om vi börjar med att backa bandet, vad vet vi egentligen om AIK:s klubbmärke?

Vi vet att det första klubbmärket från 1891 skapades enligt dåtidens tradition att helt enkelt rita alla redskap från de idrotter som klubben tävlade i. Då även andra föreningar använde samma princip, och det dessutom blev besvärligt när idrotter tillkom eller försvann, beslutade dåvarande styrelse 1898 att man skulle utlysa en pristävling för att ta fram ett helt nytt och mer unikt klubbmärke. Denna tävling vanns av Fritz Carlsson (senare Carling) som var aktiv inom klubben och blev svensk mästare för AIK i både fotboll och friidrott.

Broschen från 1901

Exakt hur detta märke såg ut vet vi inte och vi vet heller inte var Fritz Carlsson fick sin inspiration från då detta inte finns bevarat. Men vi vet att det 1901, tre år efter att märket skapades, delades ut som brosch på AIK:s tioårsfest och att ett exemplar av dessa finns bevarat på AIK:s kansli.

Inledningsvis hade inte fotbollsspelarna klubbmärken på dräkterna även om det förekommer vissa undantag. Däremot användes ordbilden AIK i ett par olika utföranden vad gäller typografi och placering. Från 1936 och framåt spelar fotbollslaget med klubbmärket på bröstet, och emblemet har i grunden tre olika utföranden fram till 70-talet, där den senare drar sig ganska långt ifrån Fritz Carlssons förlaga.

I mitten av 70-talet händer det något igen. Den 4 maj 1975 i allsvenskans fjärde omgång mot Norrköping hemma på Råsunda spelar fotbollslaget med en ny version av klubbmärket på tröjorna. Anledningen till skiftet är de nya plastmärken, eller vulkaniserade märken som de också kallades, numera värmdes på spelartröjorna. Dessa märken blev bättre i produktionen om skölden inte var fullt lika detaljerad, som vissa historiska exempel, varför ett nytt original tas fram och används.

Under den kommande tioårsperioden börjar den nya versionen att användas på årsberättelse, souvenirer, av andra idrotter inom AIK och av tidningar i sin bevakning och blir därmed det nya original som står sig fram tills idag.

En insikt i researcharbetet är att fotbollsdräkterna var nästintill identiska från tidigt 1900-tal fram till 1980-talet för att sedan sakta men säkert bli mer föränderliga, framförallt i användandet av den gula färgen. Nästan motsatt resa gör klubbmärket vars utseende förändrats ganska mycket fram till den moderna versionen 1975, för att sedan hålla sig nästintill intakt, även om detaljer och färger har justerats längs vägen.

Nu är det dags igen. Syftet är att framtidssäkra ett original som ska fungera för alla olika storlekar och produktioner. Det tidigare originalet har haft detaljer som varit för sköra för tryck, svåra att se på liten skärm och även visst ologiskt utförande av linjebredder och mellanrum. Att uppfylla alla nya krav som finns på ett klubbmärke idag och samtidigt hamna så nära originalet från 1975 som möjligt har varit målet.

Hur gjordes arbetet?

Efter att ha lokaliserat den första versionen av märket 1974 samlades så många exempel som möjligt in från den tiden för att garantera ett bra och exakt underlag.

Arbetet bedrevs sedan enligt följande åtta designprinciper:

1. Tornens element bör ha samma linjebredd, rundningar och mellanrum. Utgå från en cirkelformad grid som ger alla olika delarna samma perspektiv
2. Solstrålarna bör bli tydligare, utgå från solens centrum och vara jämnt fördelade
3. Balkens avslut nere till vänster bör vara rundad
4. Årtalets typografi byts till AIK Siffror (det är samma siffror men finjusterade av typsnittsexperterna på Familjen)
5. Den blåa och gula färgen blir klarare
6. Bokstäver och mellanrum i ordbilden A.I.K. finjusteras
7. Bakgrunden justeras så att den uppfattas lika bred runt om
8. Rullverken justeras så att de inte upplevs kantiga, utan mer droppformade

Beställare: AIK:s styrelse
Arbetsgrupp: Alexander Norrthon och Rickard Frank
Styrgrupp: AIK Designform, med representanter från våra AIK-idrotter

Du hittar ännu mer om restaureringen HÄR