Förslag till Verksamhetsplan för AIK Bouleförening 2019

Sedan nystarten 2017 har vi snabbt vuxit som förening, till en förening med 30 tävlingslicenser med både unga, vuxna och veteranspelare. För att inte drabbas av växtvärk, kommer 2019 att vara ett år där vi stabiliserar verksamheten för att sedan kunna fortsätta att växa. Styrelsen har därför lagt ett ganska omfattande förslag till verksamhetsplan, mer omfattande än vad som är vanligt inom boulesporten. Alla punkter ska inte klaras av i år. En del punkter är processer som styrelse och medlemmar tillsammans, ska påbörja i år men kanske inte landa förrän 2020 eller 2021. Frågor som handlar om vår fortsatta färdriktning: vad vi vill vara som förening, vad vi vill vara som förening om fem år.

Ungdomsverksamhet

Arbetet med att bygga en barn- och ungdomsverksamhet fortsätter. Framgångarna har dock ett pris. Vi har kommit dithän att vi inte längre styr över fortsättningen, utan kommer att vara beroende av vad Solna Stad och berörda förvaltningar beslutar. Det är därför svårt att formulera en verksamhetsplan. Vi kan stå kvar på samma fläck eller vi kan ha bouleverksamhet i Solnas skolor i verksamhetsanpassade lokaler. Samtalen med Solna Stad fortsätter och utgången av samtalen kommer att påverka hur verksamheten kommer att se ut.

 Kommunikation, sociala medier

Kommunikation är viktigt, både internt i föreningen och externt mot omvärlden. Vi behöver därför se över AIK Bf:s digitala kommunikation: hur kommunicerar vi, kommunicerar vi på rätt sätt, kan vi kommunicera effektivare och – Vad vill vi uppnå? Tillsammans med Rickard Frank (AIK Hs), Johan Samuelsson (Septemberfilm) och Jean-Noel Henry (som arbetat med digital kommunikation), ska vi se över vår digitala kommunikation och hur vi på ett enkelt sätt kan göra den mer effektiv framförallt gentemot ungdomar. Målet är en kampanj på digitala medier för barn och ungdomar i Solna och kranskommuner, för att väcka intresse för boule och göra den naturliga kopplingen att ungdomsboule = AIK Ungdomsboule.

 Anläggningsfrågan

Behovet av en boulehall är akut, både i Solna och i Stockholmsregionen. Utan en boulehall kan inte boulesporten bedriva motions-, bredd- och ungdomsverksamhet. Vi kan inte heller erbjuda elitspelare de träningsmöjligheter som krävs för sportslig utveckling. Liljeholmshallen rivs sommaren 2020. Frågan om var AIK Bf ska kunna bedriva verksamhet under inomhussäsongen i framtiden, kommer att vara en viktig fråga under 2019.

Utbildningsbehov

Kompetens är viktigt för att garantera en bra och stabil verksamhet. AIK Bf har vuxit mycket sedan våren 2017. För att säkerställa nivån vi befinner oss på och kunna fortsätta att växa, kan inte verksamheten bedrivas ”med vänsterhanden”. Att ha idéer och vilja till att göra AIK Bouleförening till en av sveriges modernaste och bästa bouleföreningar, kräver kompetenser och en förståelse för att stärka de kompetenser som finns. Utbildningar kommer att vara viktiga 2019.

Stadgeöversyn

AIK Bf:s stadgar är från maj 2011 och behöver ses över. De speglar sin tid. Stadgeöversyn görs med jämna mellanrum även i AIK Huvudförening. Under 2019 behöver vi se över våra stadgar så att vi har bra stadgar för vår verksamhet och stadgar som stämmer överens med AIK Huvudförenings.

Klubbresa

Klubbresor är bra av två skäl: det stärker sammanhållningen och det utvecklar föreningen. Under 2019 planeras en klubbresa till Fréjus i Frankrike med studiebesök, tävlingsspel och inte minst för att få träna med tre av Frankrikes bästa spelare. Det kommer att stärka oss både som spelare och som förening. Vi har en bra kontakt med den nystartade franska elitklubben Fréjus International Pétanque och de drivande bakom klubben, som själva är en maktfaktor inom fransk pétanque. Vi har redan blivit inbjudna att som första svenska klubb delta i en av deltävlingarna i den franska PPF-turnéen, där många av världens bästa spelare deltar. Vi är på väg att skaffa oss internationella möjligheter som få andra svenska bouleföreningar har idag. Och vi är på väg att etablera oss som en intressant svensk bouleförening med franska ögon sett. Förvaltar vi det väl, kommer det att påverka AIK Bf:s utveckling positivt som förening. Vi vill ju vara en förening som ligger i framkant av svensk boule, både sportsligen och som förening.

Träningarna

För att optimera spelarutvecklingen inom AIK Bf, kommer ett förändrat träningsupplägg att vara nödvändigt. Det finns relativt gott om möjligheter till socialt spel under veckorna, varför träningarna istället bör fokusera på allt det som bygger upp spelarna: rörelseträning, teknikträning, mental träning, taktikträning.

Få svenska bouleföreningar bedriver metodisk träning. Det gör boulesporten primitiv jämfört med andra idrotter. Det gör också att vi på 2 – 3 års sikt, kan skaffa oss ett sportsligt försprång jämfört med andra klubbar. Vi vill m a o lägga en metodisk grund för förbättrad spelarutveckling, bättre spelarprestationer och därmed bättre och stabilare resultat. Det gör oss mindre beroende av och sårbara för, individuella spetsspelares klubbyten. Det gör oss också attraktiva för spelare som inte kan erbjudas bra träningar och därmed bra utveckling, i sina nuvarande föreningar.

För att klara detta, behöver vi bli fler utbildade tränare i föreningen.

 UK-policy

Ett kärt trätoämne i de allra flesta bouleföreningar, är UK-policyn. Det huvudsakliga skälet till trätorna är att ansvaret läggs på en eller ett par personer, utan att det finns en uttalad policy i föreningen som alla förstår och tycker är rimlig.

I takt med att AIK Bf växer och vi får fler lag i seriesystemet, är det viktigt att alla är överens om vart vi vill, hur vi tar oss dit och vilka principer som ska styra laguttagningarna. För precis som träningarna, styr en UK-policy motivationen för individuell utveckling. Då behöver vi en UK-policy som uppmuntrar motivationen.

Vi har redan haft en situation i AIK Bf där de som tyckte att de var duktigare och mer rutinerade, bildade en egen grupp vid sidan av föreningens verksamhet. Över tid skapar det murar och friktion, vilket leder till splittring och spelarflykt. Det gör det också svårt för styrelsen att styra verksamheten rätt när det inte fungerar. Detta är inte unikt för AIK Bf men vi har redan sett vilka konsekvenser det fick under åren 2014 – 2016, som nästan ledde till att AIK Bf måste upphöra som förening. Vi vill inte försätta oss i det läget igen.

Därför känns det naturligt att vi tillsammans, styrelse och medlemmar, tar en diskussion under 2019 för att komma fram till en UK-policy för AIK Bf som känns positiv och utvecklande.

Tävlingsverksamheten

I år uppnår vi det som var en ambition 2018 men där vi inte nådde riktigt ända fram: att åter ta plats i seriesystemet med ett Veteranlag. Med runt 30 licensierade spelare, ligger vi precis på smärtgränsen. Vi bör vara 8 st spelare i varje seriespelslag, eftersom dagarna är långa och spelare kan behöva stå över matcher för att återhämta sig. Vi måste därför kunna förlita oss på att alla vill och kommer att vara tillgängliga för spel.  Skador och sjukdomar kan vi aldrig gardera oss mot, desto viktigare att alla kan och vill spela. I år finns tillräckligt många veteranspelare, för att garantera seriespel.

Men tävlingsverksamheten är inte bara seriespelet. I maj väntar DM på Vårberg och i juli SM i Linköping. Vi vill att så många som möjligt som vill spela DM och SM också får göra det. Därför kommer styrelsen att hjälpa till att hitta medspelare till dem som inte har det.

Ett högt deltagande på DM och SM, skapar också förutsättningarna för bra laguttagningar och prestationer i seriespelet. Vi är inte ännu där att alla kan spela bra ihop med vem som helst. Men vi vet också att personliga relationer inte alltid skapar bäst möjligheter för prestationer. Social trygghet och trivsel, går inte alltid hand i hand med den trivsel och trygghet som får oss att prestera optimalt under match.

Att rotera och tävla med nya kamrater i föreningen, kan öppna för att vi upptäcker nya och bättre sidor hos oss själva som spelare. Därför är det positivt för AIK Bf som förening, om många vill tävla och göra det i nya och olika kombinationer.

Eftersom både Div 1- och Div 3-lagen är nyuppflyttade i sina divisioner, är den sportsliga målsättningen att bli ett stabilt lag i resp division.

Med ett Silver i Klubb-DM/V65 i bagaget, bör den sportsliga målsättningen för Veteranlaget vara uppflyttning till distriktsseriens Veteranserie/Div 2.

Det här är en ambitiös verksamhetsplan och tanken är inte att vi ska gå i mål på alla punkter. I en del fall handlar det om processer vi startar upp i år, men som blir verklighet först 2020/2021. Tanken är att vi bit för bit ska lära oss att börja lyfta blicken och titta längre fram än bara på det som ligger för händerna i år. Vad vill vi vara som förening om fem år? Och hur tar vi oss dit?