Idrottsinitiativ i Solna – intensivt arbete inför valet 11 september 2022

Genom intresseorganisationen Solna SAM har idrottsföreningarna i Solna startat ett initiativ för att fördjupa och utveckla samarbetet med Solna stad för att gynna alla barn och ungdomar i kommunen. Syftet är att lyfta idrottsfrågorna, samla föreningarna och utveckla dialogen mellan idrotten och kommunen. Ett intensivt arbete pågår inför valet 11 september, men kommer vara lika viktigt att följa upp och arbeta aktivt efter valet.

För dig som röstar i Solna arrangeras en sk ”hearing” där Solna SAM möter de politiska partierna och där allmänheten är välkommen att delta.
Tisdag 23 augusti klockan 18.00 i Solnahallen.

Rebecka Rönnegård (C), Nataliya Hulusjö (KD), Peter Edholm (L), Viktoria Johansson (MP), Lars Rådén (M), Sara Kukka-Salam (S), Bengt Schubert (SP), Msciwoj Swigon (SD) och Sandra Lindström (V)

AIK uppmuntrar att stödja initiativet genom att följa Facebookgruppen Solna SAM:s Idrottsinitiativ – Öppen grupp

Programförklaringen läser du HÄR

QR-kod till den öppna Facebookgruppen Solna SAM:s Idrottsinitiativ