Jenny Nilzon omvald ordförande i AIK

Torsdag 21 mars genomfördes Allmänna Idrottsklubbens årsmöte.

Jenny Nilzon valdes om som ordförande och i styrelse finns även styrelseledamöterna:
Katrin Högstedt, vald till 2025
Hans Backman, vald till 2025
Peter Strandh, kassör, vald till 2025
Katarina Berggren, sekreterare, vald till 2026
Emelie Mannheimer, vald till 2026
Håkan Rossberg, vald till 2026