Kansliet 2.0

Vi hälsar Ann-Christin Nilsson varmt välkommen till kansliet.

Allmänna Idrottsklubben har därmed två anställda i verksamhetschef Ulrika Bovin, samt ekonomi- och medlemsansvarig Ann-Christin Nilsson.

I samverkan med huvudstyrelsen och alla våra 13 idrotter är kansliets uppgift att värna och vårda Allmänna Idrottsklubben – allt för våra medlemmar och idrotters bästa.

Framåt Tillsammans!