Styrelsen

AIK är en demokratisk idrottsförening vars styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsens uppdrag:

  • Värna och vårda identitet och klubbmärke.
  • Tillvarata medlemmarnas engagemang och klubbintresse.
  • Förvalta gemensam värdegrund.
  • Hålla ihop AIK-familjen.
stående från vänster: Katrin Högstedt, Mikael Jomer, Cecilia Wahlman, Patrick Theorell, Jan Wallin, Jenny Nilzon, Katarina Berggren. på skärm: Issa Manglind

Valda av årsmötet den 28 mars 2022:

Ordförande
Cecilia Wahlman, vald till 2023

Ledamöter
Jenny Nilzon, vice ordförande vald till 2024
Jan Wallin, kassör, vald till 2023
Mikael Jomer, sekreterare vald till 2024
Katarina Berggren, vald till 2024
Patrick Theorell, vald till 2023
Katrin Högstedt, vald till 2023
Issa Manglind, vald till 2024

Revisorer
Håkan Fjelner
Carl-Johan Carlsson

Revisorssuppleant
Finnhammars revisionsbyrå AB

Förtroenderådet
Daniel Torbjörnsson, ordförande

Valberedning
Göran Aspgren, sammankallande
Vassilios Vassiliadis
Rosmarie Ringnell
Helena Roxtorp
Tony Frank

Kontakta valberedningen via sammankallande Göran Aspgren goran.aspgren@gmail.com