Styrelsen

Främre raden: Cecilia Wahlman, Cecilia Giertta, Jan Wallin.
Bakre raden: Niclas Rahm, Lars Söderqvist, Katarina Berggren, Olov Lindquist, Johan Huldt, Lotta Lindborg.
Fotograf: Abraham Engelmark

På årsmötet den 18 september 2019 valdes följande styrelse för Allmänna Idrottsklubben:

Ordförande
Cecilia Giertta, omval 1 år

Ledamöter
Cecilia Wahlman, vice ordförande, omval 2 år
Olov Lindquist, sekreterare, vald till 2020
Lotta Lindborg, vald till 2020
Johan Huldt, omval 2 år
Lars Söderqvist, omval 2 år
Katarina Berggren, nyval 1 år
Jan Wallin, nyval 2 år
Niclas Rahm, nyval 1 år

Revisorer
Pia Holmström
Henrik Lannér

Revisorssuppleant
Mazars Set
Carl Johan Carlsson

Förtroenderådet
Daniel Torbjörnsson, ordförande

Valberedning
Franco Zanetti
Göran Aspgren
Vassilios Vassiliadis
Hans Izos
Andreas Ahlkvist

För kontakt med Valberedningen skicka mail till info@aik.se så vidarebefordras dessa.