Styrelsen

AIK är en demokratisk idrottsförening vars styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsens uppdrag:

  • Värna och vårda identitet och klubbmärke.
  • Tillvarata medlemmarnas engagemang och klubbintresse.
  • Förvalta gemensam värdegrund.
  • Hålla ihop AIK-familjen.

Från den 24 mars 2021 gäller följande:

Ordförande
Cecilia Wahlman, vald till 2022

Ledamöter
Jenny Nilzon, vice ordförande vald till 2022
Jan Wallin, kassör, vald till 2023
Olov Lindquist, sekreterare vald till 2022
Katarina Berggren, vald till 2022
Patrick Theorell, vald till 2023
Katrin Högstedt, vald till 2023

Revisorer
Håkan Fjelner
Carl Johan Carlsson

Revisorssuppleant
Finnhammars

Förtroenderådet
Daniel Torbjörnsson, ordförande

Valberedning
Franco Zanetti, ordförande
Göran Aspgren
Vassilios Vassiliadis

Kontakta valberedningen via info@aik.se