Styrelsen

 

Från vänster: Rickard Frank, Olov Lindquist, Lotta Lindborg, Stefan Eriksson, Cecilia Giertta, ordförande, Robert Larsson, Cecilia Wahlman, Johan Huldt, Lars Söderqvist

På årsmötet den 22 september 2018 valdes följande styrelse för Allmänna Idrottsklubben:

Ordförande
Cecilia Giertta

Ledamöter
Cecilia Wahlman, vice ordförande
Stefan Eriksson, kassör
Olov Lindquist, sekreterare
Lotta Lindborg
Johan Huldt
Lars Söderqvist
Rickard Frank
Robert Larsson

Revisorer
Pia Holmström
Henrik Lannér

Revisorssuppleant
Mazars Set
Sanna Tupala

Förtroenderådet
Daniel Torbjörnsson, ordförande

Valberedning
Franco Zanetti
Göran Aspgren
Vassilios Vassiliadis

För kontakt med Valberedningen skicka mail till info@aik.se så vidarebefordras dessa.