Mål och verksamhetsplan för AIK 2017/18

När årsmötet för huvudföreningen hölls den 25 september beslutades att huvudföreningens nya styrelse skulle förtydliga verksamhetsplanen och ta fram konkreta och mätbara mål. Resultatet skulle presenteras två månader senare. Här presenteras dessa.

Mål- och verksamhetsplan 2017-18

AIK-året 2017-18