Omorganisation av kansliet

För att kunna erbjuda medlemmar, föreningarna och idrotterna inom AIK-familjen bästa möjliga service, har styrelsen beslutat om en omorganisation av kansliet.

För att kunna erbjuda medlemmar, föreningarna och idrotterna inom AIK-familjen bästa möjliga service, har styrelsen beslutat om en omorganisation av kansliet. Omorganisationen innebär i i korthet att Föreningshuset, som sedan 18 månader ansvarar för medlemsadministrationen, nu får ett utökat ansvar över AIKs kansli och dess funktion. Rent praktiskt betyder det bättre öppettider, bättre service och större tillgänglighet.

Med Föreningshuset är det styrelsens starka förhoppning att arbetet på kansliet kommer kunna skötas än mer effektivt och sammanhållet, något som kommer att gynna alla idrotter inom AIK-familjen.

Föreningshuset tillträder som ansvariga för kanslifunktionen den 1 februari 2018.            Fram till dess kvarstår Jonas von Kjerrulf som kanslichef.

AIK Huvudstyrelse