Rapport från AIK:s årsmöte 2017

Allmänna Idrottsklubbens årsmöte har avhandlats. 124 röstberättigade medlemmar

 

Allmänna Idrottsklubbens årsmöte har avhandlats. 124 röstberättigade medlemmar var åhörare i Solna Gymnasium där den digitala plattformen VoteIT för första gången användes i samband med ett årsmöte inom klubbens mångåriga historia.

För att öka medlemmarnas engagemang införde huvudföreningen ett verktyg som ska underlätta för både styrelse och medlemmar inför och under klubbens årsmöten. I VoteIT kunde medlemmar som erlagt sin medlemsavgift för 2017 diskutera, ställa frågor om handlingar och lägga förslag till beslut.

Under årsmötet hade medlemmar tillfälle att på distans och online i VoteIT följa årsmötets gång och de beslut som fattades; dock ej rösta. Endast fysiska deltagare äger rätt att rösta på våra årsmöten. 

I samband med årsmötet uppmärksammades våra mångåriga och trogna medlemmar för 50-, 60- samt 70-årigt medlemskap i Allmänna Idrottsklubben. De belönades med diplom från ordförande Tommy Lindqvist samt uppskattande applåder från mötesdeltagarna. De största ovationerna erhöll dock Hans Nilson för sitt 70-åriga medlemskap. Hans framförde också ett tacktal inför årsmötets åhörare.

Ella Sjöblom blev AIK:s första SM-vinnare i friidrott på 102 år när hon i mars månad vann dubbla guld inomhus på distanserna 60 respektive 200 meter för 15 och 16-åringar. Ella förärades med diplom och ”Ständig Ledamot”; något även Joakim Rask erhöll för sin SM-titel i matchspel i golf.

Fyra stycken fotografer erhöll dessutom manschettknappar för sina ideella insatser för Allmänna Idrottsklubben. Joakim Hall, Jojje Lidén, Magnus Neck samt Anders Henrikson hyllades för sina dokumentationer av AIK:s olika idrotter.
AIK Friidrott som är en sektion firade 5-årsjubileum efter återupptagandet av idrotten i Allmänna Idrottsklubben. Ordförande Annika Engström delade ut utmärkelser till ledare och tävlande för förtjänstfulla insatser.

Historikgruppen presenterade sitt arbete med att bevara och dokumentera Allmänna Idrottsklubbens fantastiska historia sedan starten 15 februari 1891.

Ordförande Tommy Lindqvist förkunnade även att ett extra årsmöte kommer att hållas inom kort för ett eventuellt bildande av en ny specialidrottsförening i AIK; AIK Brottning.

Valberedningen förslag till nya ledamöter i AIK HS bifölls. Det betyder att Cecilia Giertta, Cecilia Wahlman, Lotta Lindborg, Johan Huldt, Lars Söderqvist samt Rickard Månsson valdes in.

Valberedningens förslag till omval av revisorer bifölls. Pia Holmström (auktoriserad revisor) samt Henrik Lannér (lekmannarevisor) har fortsatt förtroende. Som revisorssuppleant valdes firman Mazars Set (omval, 1 år) samt Sanna Tupala (omval, 1 år).

Till ordförande i förtroenderådet valdes Daniel Torbjörnsson (omval, 1 år).

Som avslutning avtackades Anna Pierre, Lotta Lindholm, Mikaela Luthman, Mats Gustavsson, Pelle Lidell (vice ordförande) samt Göran Cederwall (kassör) för deras insatser i huvudstyrelsen. Även Per Wahrolén avtackades för sina insatser i AIK:s valberedning.

Till ny valberedning utsågs Marianne Bogle, Johan Strömberg, Franco Zanetti, Göran Aspgren samt Vassilios Vassiliadis

AIK HS:

Tommy Lindqvist, ordförande
Cecilia Giertta, vice ordförande
Richard Månsson, kassör
Olov Lindquist, sekreterare
Jonny Jergander
Cecilia Wahlman
Lotta Lindborg
Johan Huldt
Lars Söderqvist