Stockholmsalliansen belönar AIK:s arbete för barn och unga på Friends Arena

Stockholmsalliansen uppmärksammar AIK:s och Mathias Johansson arbete med barn och unga på Friends Arena. Mathias har skapat förutsättningar för Södra Tifo och Norra ungdom som är samlingsplatser på läktarna för barn och unga, 12-16 år, och har blivit uttryck för positiv och trygg läktarkultur.

Mathias Johansson har ett långvarigt engagemang som AIK-supporter sedan decennier och har med engagemang, glädje och positiv energi varit med och format en inkluderande klubb där supportrar av olika åldrar, härkomst och kön känner sig välkomnade.

Pristagare av Stockholmsalliansens hederspris 2020: Mathias Johansson, projektledare och hjälpande hand på läktarsektionen ”Norra ungdom”, Friends Arena

Kriterier för utmärkelse, för personer eller organisationer som gjort betydande insatser för en positiv supporterkultur:

  • Utmärkelsen ska kunna delas ut till personer eller organisationer som är relaterade till Stockholmsalliansens klubbar.
  • Hänsyn ska tas till ett jämställdhetsperspektiv.
  • Verksamheten ska vara framåtsyftande och nyskapande.
  • Verksamheten ska kunna ge inspiration till andra personer, organisationer och idrotter och ge stimulans till nya arbetssätt.

Stockholmsalliansen
Stockholmsalliansens bildades 1948 av AIK och Djurgårdens IF, sedermera anslöt Hammarby IF. Alliansens syfte var att utgöra ett gemensamt forum samt anordna matcher mot utländska storlag. Alliansen arrangerade en rad matcher samt under perioder inomhusturneringen Nackas Minne. Stockholmsalliansen ombildades 1993-10-15 och har sedan dess har den utgjort ett samverkansforum för gemensamma frågor med fokus på säkerhets och supporterfrågor. Alliansens styrelse har sitt säte i Stockholm och verkar för sina nuvarande medlemmar i Solna och Stockholm.