Utdelning av Hedersmärket återupptas

En av insikterna under arbetet med AIK:s grafiska profil 2020/21 var att det högtidliga från historien försvunnit längs vägen. Under 2022 återskapades därför ett original till hedersmärket, den äldsta versionen av klubbmärket som Fritz Carlsson skapade 1898.

Hedersmärket delades ut första gången 1901 och fortsatte att delas ut ända fram till 90-talet. Denna tradition tas nu upp igen och alla som får titeln hedersledamot får denna utmärkelse tillsammans med ett stort diplom. Samma som Isidor Behrens fick vid 50-årsjubileet 1941. 

Vid AIK:s årsmöte den 29 mars 2023 utnämndes Sune Hellströmer till Hedersledamot i AIK. Sune tilldelades Hedersmärket och diplom med motiveringen:

AIK:s hedersmedlem Sune Hellströmer har varit aktiv inom Allmänna Idrottsklubben AIK i över 50 år. 1967 började Sune som styrelseledamot i AIK:s handbollssektion. Där verkade han i 13 år. 1980 fick Sune förtroendet att kliva in i AIK:s huvudstyrelse, där han var skattmästare fram till 1991. I denna roll företrädde han samtliga idrotter inom AIK, eftersom AIK då var en helt sammanhållen klubb med sektioner.

Därefter fokuserade Sune på fotbollen. 1991–1999 var han ordförande i fotbollssektionen, och senare också vd i AIK Fotboll AB (1999–2000). Under Sunes ledning blev 90-talet ett av AIK:s starkaste decennier i fotboll. Och det var inte bara en period med fem stora titlar, som två SM-guld och tre cup-guld, utan AIK återtog också sin position som landets publiklag nummer ett.

I dag är Sune ordförande för föreningen Kamratklubben Gamla AIK:are, där tidigare ledare från alla AIK:s olika idrotter samlas för umgänge och för att behålla kontakten med AIK.

AIK:s styrelse anser att Sune Hellströmer med denna motivering är synnerligen väl värd att utses till hedersledamot i Allmänna Idrottsklubben.

AIK har ytterligare åtta Hedersledamöter och de är:
H M Konungen
H K H Prins Daniel
Annika Engström
Kurt Hamrin
Carl-Erik Hedlund
Leif ”Honken” Holmqvist
Nils ”Tomten” Jonson
Bert-Ola Norlander.

Läs mer om Hedersmärket under fliken Historia och statistik här