Valberedningens förslag

Valberedningen i AIK Bf har sedan årsmötet 2018 bestått av Leo Rubio (Sammankallande) och Jörgen Andersson och William Wahlman.

Förslag till styrelse 2019:

Ordförande      Omval 1 år        Jonas Almquist

Ledamot            Omval 2 år        Hasse Liljekrantz

Ledamot            Nyval 2 år          Kenneth Runeborg

Ledamot            Nyval 2 år          Jean-Noel Henry

Ledamot            Nyval 2 år          William Wahman

Ledamot            Fyllnadsval 1 år  Krister Lindberg

Kvarstår på mandat från förra årsmötet:

Ledamot            1 år kvar             Pehr Grånefors

Annelie Westin har bett att få lämna styrelsen med 1 år kvar på sitt mandat, av tidsbrist

Adjungerad till styrelsen:      Rickard Franck, AIK HS1

Revisor               Omval 1 år        Stefan Widenholm

Valberedning: Jörgen Andersson och Helene Palovaara Di Tella

Stockholm 2019-04-02