Välkommen till AIK:s Årsmöte 2023

Medlemmar önskas varmt välkomna till Allmänna Idrottsklubbens hybrida årsmöte. Fysiskt träffas vi i Solna Gymnasium. Digitalt deltar du via Zoom.

Onsdag 29 mars kl 18:30

Kallelse sker även via mail – hör av dig till medlem@aik.se om du saknar kallelse, eller om det finns andra frågor.

Föranmäl dig via länken HÄR senast 27 mars kl 8:00

Se dagordningen, som tillsammans med övriga årsmöteshandlingar finns på https://aik.se/arsmote/

Väl mött!
AIK:s styrelse