VM-spelare inspirerar till Boule i skolan

40 st högstadielever från skolor i Stockholm. Ingen av dem har provat boule förut. Nu får de under en dag, träna och spela tillsammans landslagsspelare. Allt webbsänds så att kompisar, syskon, föräldrar och andra kan följa vad eleverna är med om. Nio bouleklubbar samarbetar i arrangemanget och en av projektledarna är Jonas Almquist, ordförande i AIK Bouleförening. - Boule är en rolig idrott där alla kan vara med. Det gör den perfekt som den breda skolidrotten. Det är det vi vill visa med den här dagen.

Det är ingen hemlighet att allt fler barn slutar med föreningsidrott i 11 – 12-årsåldern, utan att fortsätta med idrott på annat sätt. Statistiken visar också att allt fler tonåringar på högstadiet, lever ett stillasittande liv.

Trots att styrdokumenten för grundskolan föreskriver mer daglig rörelse och idrott under skoldagen och Riksdagen satsar pengar, är det svårt för skolorna att hitta bra lösningar.

– De flesta idrotter är inte anpassade för att väcka intresse hos inaktiva högstadieelever. Och idrottslärare har redan fulla tjänster och svårt att få in fler aktiviteter utöver Idrottstimmarna. Boulen erbjuder en väldigt enkel, billig och rolig lösning där alla kan vara med, menar AIK Boules ordförande Jonas Almquist.

VM-spelaren Ali Abdi Aden lär ut boule

– Eftersom boulen tillämpar många av de kunskaper och förmågor som är prioriterade i Läroplanen för Grundskolan, blir det lätt att göra boulen till en del av skolans pedagogiska arbete.

– Ju fler elever som dras med i skolans boulespelande, desto mer får boulen även en sammanhållande och elevvårdande funktion. Bonuspoängerna staplar sig på varandra.

Men det enkla kan också vara det svåra. Det är inte alltid så lätt att se alla de fördelar som boule kan föra med sig för elevhälsan, elevvården och den pedagogiska skolvardagen. Skolbouledagen i Prins Bertils Boulehall på Djurgården den 10 mars, är ett försök att väcka elevers och skolors intresse för boule i skolan.

Diplomtagning står på programmet

– Naturligtvis vill vi få fler ungdomar att börja spela boule, säger Jonas Almquist ordförande i AIK Boule och projektledare för dagen. Men viktigare är att ge eleverna en så positiv upplevelse, att de vill fortsätta att spela boule. Inte minst om det är på skoltid. Då tar det inte tid från andra fritidsintressen.

– Och vem vill inte få in en rolig, regelbunden aktivitet i ”skolvardagen” som avbrott till det kravfyllda i skolan?

– Kan vi bland de elever som kommer, hitta de som vill fortsätta att spela boule i sin skola, kommer andra elever och andra skolor att följa efter.

Men redan nu vet arrangörerna att förutsättningarna är mycket goda för ett Skol-DM i boule i höst. Det blir i så fall det första Skol-DM som arrangerats inom boulen.

– Vi har redan fått tacka nej till ett 10-tal elever som velat vara med på skolbouledagen, för att vi inte har möjlighet att ta emot fler elever den här dagen.

– Så jag är ganska övertygad om att det här kommer att sprida sig och väcka nyfikenhet på skolorna runt om i Stockholm. Tonåringar pratar med varandra och det som är roligt sprider sig.

Medlemmar i nio olika bouleklubbar i Stockholm, samarbetar i arrangemanget med Skolbouledagen den 10 mars. Nyfikna kan leta upp ’Svensk Boule’ på Facebook och följa webbsändningen från Prins Bertils Boulehall, den dagen. Sändningarna börjar kl 11. Där kommer man även att få information om hur man kan få boule till den egna skolan.

– Det här är inget rekryteringsarrangemang för någon enskild klubb. Det här är ett sätt att visa elever och skolor vad vi i Stockholmsklubbarna kan erbjuda skolorna, vad vi kan hjälpa dem med för att komma igång på deras skolor.