Alla inlägg av Allmänna Idrottsklubben

Budget för AIK Bouleförening 2018

Rent generellt kan man säga att medlemsintäkterna 8 800 kr inte täcker de fasta kostnaderna 9 700 kr (tävlingskostnader, avgifter till Distriktet och Förbundet). Styrelsen har dock valt att inte lägga förslag om höjd avgift. Istället höjer vi egenfinansieringen (dvs kostnaden varje spelare måste betala vid klubbundet tävlingsspel på annan ort) från 300 kr till 500 kr.

2018 har vi valt att subventionera träningskostnaden till 250 kr/termin och spelare. Vi har också valt en för medlemmarna tillgängligare träningstid. Syftet är att uppmuntra till högre träningsdeltagande eftersom det stärker föreningen socialt och sportsligt. Överskjutande anläggningskostnad för Liljeholmen, täcks med intäkter från egenarrangerade klubbmöten.

Skolturneringen täcks med ungdomsverksamhetens eget överskott 2017 och medel som söks från Idrottslyftet. Det innebär att överskottet 2018 kommer att bli större än det budgeterade överskottet 2018. Ungdomsverksamheten bär m a o sina egna kostnader och genererar i nuläget högre intäkter än seniorsidan.

AIK Bouleförening är ingen rik förening. Men med föreslagen budget klarar vi både de sportsliga och föreningsmässiga utvecklingsmålen för 2018, för att fortsätta att växa och stärkas som förening.

Kostnader

Tävlingsavgifter, senior:

Klubb-DM/V55 600 kr

Klubb-DM/Öppen 600 kr

Sv Cupen Dam 1 500 kr

Sv Cupen/Öppen 1 500 kr

Seriespel Div 2 N 2 000 kr

Seriespel Div 3/Vet 1 500 kr                                      7 700 kr

Förbunds- och Distriktsavgift

StBf  500 kr, SBF 1 500 kr                                            2 000 kr

Tävlingskostnad, senior

 Sv Cupen/Dam 2 500 kr

Seriespel Div 2 N 3 x 2 500 kr = 7 500 kr               10 000 kr 

Träningskostnad, våren/hösten -18

Liljeholmshallen 540 kr x 20 träningstillfällen  10 800 kr

Priser Skolturnering, min 10 lag/klass (4 st)

Graverade medaljer inkl svart/gula band                 260 kr

Penningpriser till Klasskassan Plac 1 – 4             11 000 kr

Vandringspokal                                                                 3 000 kr

I-licens Junior 12 st a 100 kr                                        6 000 kr

Affischer och annat tryck material                            5 000 kr

SUMMA:                                                                           – 55 760 kr

Intäkter

Medlemsavgifter

22 licensierade spelare x 400 kr                                 8 800 kr 

Träningskort, våren/hösten -18

30 st Träningskort Liljeholmen a 250 kr                  7 500 kr

Klubbmöten, våren/hösten -18

6 st klubbmöten á 50 kr/gästande spelare             2 700 kr

Egenavgf Tävling, annan ort

Sv Cupen/Dam, 5 spelare                                              2 500 kr

Seriespel Div 2 N, 3 sammandrag x 8 spelare     12 000 kr

Verksamhetsbidrag AIK                                             25 000 kr

Svenska Spel Gräsroten                                               2 000 kr

 SUMMA:                                                                          + 60 500 kr

SUMMA BUDGET 2018                                                 + 4 740 kr

Balansrapport för AIK Bouleförening

Balansrapport                          2017-01-01                     2017-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Plusgiro                                             13 755                                    35 233

Summa tillgångar:                     13 755                                    35 233

 Eget Kapital/Skulder

 Eget kapital                                     13 755                                     13 755

Årets vinst                                                                                         + 21 478

Summa eget kapital                   13 755                                     35 233

Resultatrapport 2017

Rörelsens intäkter             2017-01-01/2017-12-31         2016-01-01/2016-12-31

 Licensavgifter                                                           4 500                                8 450

Tävlings-/Träningsavgifter                                 23 213                             13 660

Idrottslyftet                                                               41 185                               3 520

Bidrag AIK                                                                  30 000                               1 200

Bidrag StBF                                                                 5 600                                      00

Sponsring                                                                    2 170                                2 332

Summa intäkter                                                106 668                             29 162

Rörelsens kostnader

Tävlings- och Licensavgifter                            – 19 515                           – 13 185

Lokalhyror, Liljeholmen                                       – 7 740                             – 6 562

Bortaspel                                                                    – 6 715                           – 10 389

Förbrukningsinventarier                                   – 45 083                                      00

Övriga externa kostnader                                    – 6 138                                 – 112

 Summa kostnader                                             – 85 191                         – 30 248

 Årets resultat                                                       + 21 477                            – 1 086

Revisionsberättelse för AIK Bouleförening

Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank- och skattekonto har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens årsberättelse uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll och antagna stadgar finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar samt att resultat- och balansräkningar och förslag om rörelsedisposition faställes av årsmötet.

Stockholm den 2018-03-13

Stefan Widenholm

Förtroendevald revisor

Valberedningens förslag 2018

Förslag till styrelse 2018:

Ordförande          ett år                     Jonas Almquist

Ledamot               ett år kvar            Hasse Liljekrantz

Ledamot               ett år kvar            Krister Lindberg

Ledamot               omval två år       Annelie Westin

Ledamot               nyval två år        Per Grånefors

Representant HS                               Cecilia Gierrta

Revisor                  omval ett år       Stefan Widenholm

Kommentar: Leo Rubio kan tänka sig att sitta ett år till under förutsättning att en person eller två personer med bouleerfarenhet tillkommer.

Verksamhetsplan för AIK Bouleförening 2018

Föreningen

Arbetet med föreningsutvecklingen, fortsätter 2018. Det handlar framförallt om tre områden:

  • Stärka styrelsens kompetens. Utan en aktiv, engagerad och kompetent styrelse, blir det svårt för AIK Bouleförening att fortsätta att utvecklas och att växa.
  • Stärka sammanhållningen i föreningen. AIK Boule har gått från 9 st licenser till 22 licenser under 2017. En bra och kamratlig anda är förutsättningen för en stark förening och det är allas ansvar. Vi tänker först och talar sedan. Vi lyssnar hellre än vi pratar. Vi respekterar varandra, stöttar varandra och sätter ansvaret för det gemensamma före vår egen bekvämlighet.
  • Stärka medlemmarna i föreningen. Varje medlems rätt till möjlighet att utvecklas som spelare, ska garanteras på träningarna. Till hösten ska varje medlem erbjudas möjlighet till individuell utvecklingsplan, inför tävlingssäsongen 2019.

Sportsligt

Det sportsliga målet är att nå Div 1 under 2018. Vi var snubblande nära förra säsongen och vi har ett mycket starkare och jämnare spelarmaterial 2018.

Förhoppningar finns om att i år även anmäla ett lag till seriespelet/Veteran, med målsättningen att nå Elitserien/Veteran om 5 – 6 år.

För att bygga den sportsliga utvecklingen och nå ambitionerna på den Öppna sidan och på Veteransidan, krävs fortsatt rekrytering av duktiga och hungriga spelare. Det bästa sättet att locka nya spelare är bra föreningsverksamhet och bra sportsliga prestationer i representationssammanhang (DM, SM och seriespel).

Under 2018 kommer intresserade medlemmar att erbjudas utbildningar både i egen regi och via SISU Idrottsutbildarna. Det är viktigt att kunskapsbatterierna fylls på, om AIK Boule ska utvecklas sportsligt och som förening.

Ungdomsverksamheten

Uppbyggnaden av ungdomsverksamheten fortsätter, i samarbete med Solna Stad och AIK Ungdomsfotboll. Det viktigaste är att etablera boulen i barnens- och ungdomarnas naturliga miljö i Solna, dvs att skapa förutsättningar för ungdomsrekrytering. Vi kommer därför inte att ha något mål vad gäller önskat antal uppnådda juniorlicenser under 2018.

Förhoppningen är dock att turneringen för skolorna i Solna våren 2018, ska ge ett antal ungdomar som vill börja spela regelbundet under sommaren och att turneringen också öppnar för regelbunden bouleverksamhet i någon eller några av Solnas skolor.

Ungdomsboulens Dag återkommer lördagen den 19 maj 2018 och avsikten är att årets arrangemang ska byggas kring finalspelen i skolturneringen.

Naturligtvis hoppas vi att alla medlemmar ställer upp och hjälper till med det viktigaste AIK Boule-arrangemanget 2018.

Klädpolicy

Från och med Årsmötet 2018, införs klädpolicy vid träningar. Vi är en idrottsförening, en del av AIK och det ska också synas. Därför gäller samma klädregler för oss, som gäller i alla andra sektioner/specialföreningar inom AIK: Vi tränar i AIK-kläder på våra träningar – aldrig i civila eller andra träningskläder.

Det handlar om respekt för oss själva och vår sport, respekten för AIK och klubbmärket vi företräder, liksom att inför omvärlden visa upp att boulen är en seriös föreningsidrott.

Stockholm den 3 mars 2018

Jonas Almquist, Ordf                                               Annelie Westin, Sekreterare

Bo Petersson, Kassör                 Krister Lindberg, Ledamot                Hans Liljecrantz, Ledamot

Verksamhetsberättelse AIK Bouleförening 2017

2017 började med ett stort frågetecken om förutsättningarna för fortsatt verksamhet. Under säsongerna 2015 och 2016 hade AIK Boule tappat ca 75% av sina aktiva, däribland Div 3-laget, Veteranlaget och huvuddelen av representationslaget. Nedflyttning till Div 2 och svagt ekonomiskt underlag med bara 9 st licenser.

Trots förutsättningarna tog sig AIK Boule till söndagens kvalspel i Sv Cupen/Öppen 2017, efter att ha slagit Fagersjö i lördagens sista möte. I söndagens första möte, hade AIK Boule matchboll i tre av fem möten mot Boo SK som var en av favoriterna till slutsegern i Sv Cupen.

Sportsligt sattes målet att försöka hålla kvar AIK Boule i Div 2, trots det knappa licensunderlaget.

DM gav inga andra sportsliga framgångar än silver i Precisionsskytte/V55 samt vinst i kvalet till Precisionsskytte/V55 under SM i Vetlanda. Det slutade med en 5:e-plats och 1 poäng från SM-brons.

Våren 2017 tog styrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga upp en ungdomsverksamhet, AIK Ungdomsboule. En långsiktig plan antogs med syfte att till 2027 ha en självgående ungdomsverksamhet, med ledare rekryterade ur den egna ungdomsverksamheten.

Under april-maj visade AIK Boule upp boule på ett flertal skolor i Solna. Vi deltog både i Pampasparkens och Byparkens resp vårfester. Ett informationsblad trycktes upp och delades ut vid dessa tillfällen.

Lördagen den 19 maj arrangerades Ungdomsboulens Dag i Solna. Det första ungdomsboule-arrangemanget i Stockholm på många år, och ett arrangemang som gav oss mycket credd i Stockholmsdistriktet. ”Derbymatchen” mellan AIK Fotboll och AIK Ishockey fick ställas in med kort varsel dagen innan, till följd av mutförsöket i samband med AIK:s match mot IFK Göteborg. Joakim Thelin från AIK Hockey kom dock själv ned och spelade en dubbelmatch ihop med Ali Abdi mot Conny Carlsson och Dan Tingvall. Joakim Thelin deltog även i Skyttetävlingen, där både unga och vuxna deltog och som vanns av 12-årige Viktor.

Den årliga derbyturneringen på Slottsbacken mellan AIK, Djurgården och Hammarby slutade med seger för AIK.

Vårsammandraget i Div 2 Norra började darrigt med ett antal kostbara oavgjorda matcher, men slutade med en övertygande 3-1 seger mot Fagersjö. Poängmässigt ett bra utgångsläge för att nå kvalspel till Div 1 och en teoretisk chans att nå direktuppflyttning.

Under sommaren bedrevs Öppen Sommarlovsverksamhet alla vardagseftermiddagar i Byparken, med stöd från Byparkens Parklek och Solna Stad. Solna Stad ordnade även ett låsbart skåp till Byparken, där vi nu kan förvara juniorklot och annan utrustning.

Under sommaren slöts även en överenskommelse om skolsamverkan med Solna Stad i form av gratis skolverksamhet under läsåret och en skolturnering våren 2018. Tyvärr förssågs vi med en icke-fungerande e-adress från AIK, som gjorde att intresserade skolor och Fritids inte kunde nå oss. Detta uppdagades inte förrän i början av oktober, när utomhussäsongen led mot sitt slut.

Under sommaren slöts även överenskommelse om föreningssamverkan med AIK Ungdomsfotboll, där ungdomslag erbjuds boule som kompletteringsträning och AIK Ungdomsfotboll står för kostnaden.

Höstsammandraget i Div 2 Norra, inleddes i hällande regn och slutade med 2 poäng från kval till Div 1. Istället avslutades seriespelet med kval till Div 2, där AIK Boule vann alla möten. Av alla kval- och slutspel denna helg, var det bara AIK Boule och Coccinelle (seriesegrare i Elitserien) som mäktade med detta.

I slutet av oktober medverkade AIK Ungdomsboule på Andreas-dagen i Solnahallen, en årligen återkommande Idrottsdag för barn och ungdomar med funktionsvariation. Dagen arrangeras Norrbacka Handikapp IF, en av Sveriges äldsta idrottsföreningar för barn och unga med funktionsvariation. Medverkan var mycket uppskattad, och samtal har inletts om föreningssamverkan mellan AIK Ungdomsboule och Norrbacka Handikapp IF.

I slutet av oktober startade AIK Ungdomsboule även upp Juniorträning för StBf:s (Stockholms Bouleförbunds) räkning. Träningarna har varit gratis och öppna för alla unga bouleintresserade. Juniorklot har funnits att låna för de som inte haft egna klot. Verksamheten har bedrivits varje lördag i Liljeholmshallen och fortsätter fram till påsk -18.

Under hösten har ett antal strategiska beslut tagits i styrelsen, för att stärka AIK Bouleförening och skapa förutsättningar för förenings- och verksamhetsutveckling. Ett sådant beslut är att förändra träningsupplägget.

Fram till och med våren 2017, hade AIK Boule träningstid fredagskvällar i Liljeholmshallen. Träningarna var dåligt besökta och träningsavgifterna kom inte alltid in som de skulle. Styrelsen tog därför beslut om att flytta träningstiden till söndagseftermiddagarna och förändrade även upplägget för träningstiderna: Varannan vecka träning, varannan vecka klubbmöte. Avsikten var att göra träningstiden tillgänglig för fler medlemmar och för att stryka under att inomhussäsongen innebär försäsongsträning för att stärka medlemmarna och klubben inför tävlingssäsongen – inte socialt spel i väntan på att utomhussäsongen ska börja.

Vi tog även beslut om att införa träningskort till självkostnadspris (50% under gängse träningstidstaxa) till våren 2018. Billiga träningar och klubbmöten, gynnar medlemmarnas spelutveckling. Vi slipper dessutom trassel med kontant- och swishhantering i samband med träningar och egenarrangerade klubbmöten. Allt detta kommer att göra AIK Boule bättre rustade än någonsin, inför tävlingssäsongen 2018.

Inför inomhussäsongen 2018/2019, kommer varje spelare att få sätta upp ett individuellt utvecklingsmål och få en träningsplan utifrån detta. Alla som väljer att spela för AIK Boule ska känna sig viktiga, sedda och garanteras möjlighet till individuell, målbaserad utveckling. (se Verksamhetsplanen)

Styrelsen har också beslutat om en transparent UK-policy. Träningsnärvaro och prestationer vid klubbmötena, är de avgörande kriterierna vid uttagningarna till representationsspel. Attityd slår klass, vilket prestationerna i Div 2 N tydligt visade 2017 trots stora skillnader i kunnande och skicklighet i kaget.

I november tog styrelsen även beslut om att försöka starta upp ett Veteranlag, med mål att nå Elitserien/Veteran.

Beslut har även tagits om medverkan 2018 i Sv Cupen/Dam, Sv Cupen/Öppen, seriespel Div 2 N samt (om underlag finns) Div 3/Veteran. (se Verksamhetsplan 2018)

Under 2017 har AIK Boule haft en nära och positiv kommunikation med ansvariga Kommunalråd (Barn/utbildning resp Kultur/Fritid) i Solna Stad. I samband med detta har Solna Stad erbjudit hjälp med att framgent hitta lämplig lokal för inomhusspel, för skolverksamheten. En inomhushall skulle dessutom gynna AIK Boules seniorverksamhet och övrig bouleverksamhet i Solna – Sundbyberg.

Under 2017 har AIK Ungdomsboule stöttats med bidrag från AIK Huvudförening, Stockholms Bouleförbund (StBf) och Idrottslyftet (lokalt aktivitetsbidrag och med sk SF-bidrag via Sv Bouleförbundet).

Under 2017 återupptogs det vilande samarbetet med Stadium Teamsales och en klädprofil togs fram för AIK Boule. I enlighet med AIK:s generella klädpolicy, ska föreningstillhörighet uppvisas vid träning, tävling och representationsuppdrag.

Information har regelbundet publicerats på AIK Bouleförenings två Facebook-sidor (en öppen informationssida + en sida för medlemmar med licens) och AIK:s hemsida. Den interna Fb-sidan har även använts för att stärka medlemsinflytandet, genom olika enkäter kring verksamhetsfrågor.

Styrelsen har haft 6 st protokollförda sammanträden under 2017. Utöver detta har AIK Boule varit representerade vid 4 st Ordförandemöten i AIK Huvudförening, 3 st samrådsmöten (Solna Stad – Stockholms Idrottsförbund) samt vid årsmötet i Solna Samorganisation (paraplyorganisation för Solnas Idrottsföreningar och motpart till Solna Stad i bl a lokal-/anläggningsfrågor).

Verksamhetsansvariga under 2017 har varit Jonas Almquist (AIK Ungdomsboule), Hans Liljecrantz (AIK Ungdomsboule) och Krister Lindberg (UK). UK-grupp fr o m vinter 2017, har varit Krister Lindberg (Öppen) Hans Liljecrantz (Vet) och Annelie Westin (Dam).

Vid ingången av 2018 har AIK Boule två st Steg 2-utbildade tränare (Conny Carlsson och Jonas Almquist) och en Nationell Domare (Conny Carlsson).

AIK Bouleförening har 22 medlemmar med tävlingslicens per 1 jan 2018. Av dessa är endast 8 st medlemmar 55 år eller äldre, i motsats till Sv Bouleförbundet där 80 % av de licensierade spelarna är 55 år eller äldre.

Antalet medlemmar i AIK Bouleförening (antal AIK-medlemmar som i sitt medlemskap har valt att vara med i AIK Bouleförening) är 1 781 personer per 1 jan 2018. Det gör oss till Sveriges största bouleförening, sett till antalet medlemmar.

AIK Bouleförening har varit representerad i Stockholms Bouleförbunds styrelse genom Annelie Westin.

AIK Bouleförening har varit representerad i Sv Bouleförbundets styrelse genom Jonas Almquist.

Stockholm den 3 mars 2018

Jonas Almquist, Ordf                                               Annelie Westin, Sekreterare

Bo Petersson, Kassör                 Krister Lindberg, Ledamot                Hans Liljecrantz, Ledamot

Budget AIK Bouleförening 2018

Allmänt

Licensintäkter och licensavgifter tar ut varandra och ingår därför inte i budgeten.

Rent generellt kan man säga att medlemsintäkterna 8 800 kr inte täcker de fasta kostnaderna 9 700 kr (tävlingskostnader, avgifter till Distriktet och Förbundet). Styrelsen har dock valt att inte lägga förslag om höjd avgift. Istället höjer vi egenfinansieringen (dvs kostnaden varje spelare måste betala vid klubbundet tävlingsspel på annan ort) från 300 kr till 500 kr.

2018 har vi valt att subventionera träningskostnaden till 250 kr/termin och spelare. Vi har också valt en för medlemmarna tillgängligare träningstid. Syftet är att uppmuntra till högre träningsdeltagande eftersom det stärker föreningen socialt och sportsligt. Överskjutande anläggningskostnad för Liljeholmen, täcks med intäkter från egenarrangerade klubbmöten.

Skolturneringen täcks med ungdomsverksamhetens eget överskott 2017 och medel som söks från Idrottslyftet. Det innebär att överskottet 2018 kommer att bli större än det budgeterade överskottet 2018. Ungdomsverksamheten bär m a o sina egna kostnader och genererar i nuläget högre intäkter än seniorsidan.

AIK Bouleförening är ingen rik förening. Men med föreslagen budget klarar vi både de sportsliga och föreningsmässiga utvecklingsmålen för 2018, för att fortsätta att växa och stärkas som förening.

Stockholm den 3 mars 2018

Jonas Almquist, Ordf                                               Annelie Westin, Sekreterare

Bo Petersson, Kassör                  Krister Lindberg, Ledamot                  Hans Liljecrantz, Ledamot

Kostnader 

Tävlingsavgifter, senior:

Klubb-DM/V55 600 kr

Klubb-DM/Öppen 600 kr

Sv Cupen Dam 1 500 kr

Sv Cupen/Öppen 1 500 kr

Seriespel Div 2 N 2 000 kr

Seriespel Div 3/Vet 1 500 kr                                   7 700 kr

 Förbunds- och Distriktsavgift

 StBf 5 00 kr, SBF 1 500 kr                                        2 000 kr

 Tävlingskostnad, senior 

Sv Cupen/Dam 2 500 kr

Seriespel Div 2 N 3 x 2 500 kr = 7 500 kr                    10 000 kr 

Träningskostnad, våren/hösten -18 

Liljeholmshallen 540 kr x 20 träningstillfällen       10 800 kr 

Priser Skolturnering, min 10 lag/klass (4 st)

Graverade medaljer inkl svart/gula band                   260 kr

Penningpriser till Klasskassan Plac 1 – 4               11 000 kr

Vandringspokal                                                                  3 000 kr

I-licens Junior 12 st a 100 kr                                         6 000 kr

Affischer och annat tryck material                            5 000 kr 

SUMMA:                                                                           – 55 760 kr

Intäkter

Medlemsavgifter

22 licensierade spelare x 400 kr                                8 800 kr 

Träningskort, våren/hösten -18

30 st Träningskort Liljeholmen a 250 kr                 7 500 kr

Klubbmöten, våren/hösten -18

6 st klubbmöten á 50 kr/gästande spelare            2 700 kr

Egenavgf Tävling, annan ort

Sv Cupen/Dam, 5 spelare                                              2 500 kr

Seriespel Div 2 N, 3 sammandrag x 8 spelare     12 000 kr

Verksamhetsbidrag AIK                                             25 000 kr

Svenska Spel Gräsroten                                               2 000 kr 

 SUMMA:                                                                          + 60 500 kr

SUMMA BUDGET 2018                                                 + 4 740 kr

Tungt nyförvärv till AIK Boule

2011 var Robert Beijmo med om att ta det svenska herrlandslaget till kvartsfinal i EM och belönades med Årets Bouleprestation. Sedan blev det flytt till Schweiz i några år, när hustrun Anna fick jobb där. Stockholmsklubben Sitting Boule byttes mot CPZ (Club Petanque Zurich). Efter hemkomsten blev elitklubben Sibirien ny klubbadress, men det blev inte mycket tid över för spelande. Nu är det dags för comeback på allvar som spelare. Och den nya klubbadressen blir AIK.

42-årige Beijmo är vad som brukar beskrivas som ’genuin Gnagare’. Och drömmen om att få vara med om att spela upp AIK Boule i Elitserien en dag, fanns redan vid tiden för flytten till Schweiz 2012. Då var AIK Boule en ganska nystartad förening inom AIK. Nu är stunden kommen att göra allvar av drömmen.

För AIK Boule är Robert Beijmo närmast en drömvärvning. AIK-hjärtat, rutinen från internationell mästerskapsnivå i landslaget, de grundmurade boulekunskaperna och inte minst hans oomtvistliga skills som spelare – kommer att tillföra AIK Boule mycket. Men det är framförallt Beijmos pondus och auktoritet som spelare, som ska lyfta resten av laget och ge dem en självklar ledargestalt. För målet är en plats i Elitserien, inom några år.

Vägen dit är naturligtvis tuff, men den tuffaste biten ligger redan bakom AIK Boule. För ett år sedan återstod bara en liten spillra av föreningen. Med knappt sju st licensierade tävlingsspelare, hade klubben inte ens ett fullt lag.

2017 har föreningen genomgått en dramatisk förändring. Under året som gått har föreningen fått rykte om sig att vara en driftig förening med visioner. Det har lett till att många spelare sökt sig till klubben och de sportsliga resultaten har inte låtit vänta på sig. Nu i februari blev AIK Boule enda klubb att vara representerat i finalspelet i både Svenska Cupen Öppen och Sv Cupen Dam. Det var det ingen utanför den innersta kretsen, som hade kunnat förutse. Och på Sv Bouleförbundets hemsida konstaterades i veckan att ”det känns ganska klart att det bygge föreningen har påbörjat kan bli någonting stort.”

Närmast väntar finalspel i Sv Cupen Öppen 24-25 mars i Uppsala. Därefter väntar uppladdningen för seriespelet och målet att nå Div 1. AIK var snubblande nära förra året (bara två poäng från Div 1-kval), men årets trupp är väsentligen mycket bättre. Och med drömvärvningen Robert Beijmo, har AIK Boule tagit ett stort steg närmare det sportsliga målet.