De nya stadgarna antagna

På det extra medlemsmötet den 8 maj antogs enhälligt de nya stadgar som första gången antogs på det ordinarie Årsmötet den 22 september 2018. Det betyder att stadgarna börjar gälla så snart protokollet är justerat, dvs före 1 juni 2019.

En av förändringarna i de nya stadgarna jämfört med de gamla är att man måste ha varit medlem i AIK i minst fyra månader före Årsmötet för att ha rösträtt på detsamma. AIK ansvarar för bland annat medlemsregistret och varumärket i alla dess former, och ska skriva avtal med, och kontrollera att specialidrottsföreningarna inom AIK inte bryter mot RFs eller AIKs stadgar.

För att få tävla för, eller vara ideell ledare i AIK måste man vara medlem.

Motarbetar man AIK eller skadar AIKs intressen kan man uteslutas.

Protokoll från mötet kan du läsa här.