Digitalt extra medlemsmöte den 21 oktober för att fastställa tidigare årsmötesbeslut.

Medlemmar i Allmänna Idrottsklubben kallas till extra medlemsmöte.

Torsdag den 21 oktober kl 18, digitalt möte.

Mötet är den uppföljning som krävs för att fastställa de stadgeändringar som årsmötet 2021 beslutade gällande revidering av §§ 5 och 23 i AIK:s stadgar.

Föranmälan krävs. Läs mer HÄR.