Årsmöte

Här finner du Allmänna Idrottsklubbens årsmöteshandlingar.


Årsmöte 2021

24 mars, digitalt möte

Vi påminner om att motioner ska vara Allmänna Idrottsklubben tillhanda senast 1 februari.

Årsmöte 2020

11 mars, kl. 18.00 i Solna Gymnasiums aula.

Bildgalleri

Det var inte bara Lotta som pga karantän inte kunde närvara – flera medlemmar stannade hemma denna ödesmättade tid när Corona-virus sprider sig och påverkar allt som sker.

Årsmötesdokument
Dagordning 2020
Årsredovisning inkl revisionsberättelse 2019
Budget 2020
Fastställande av årsavgift, engångsavgift samt arvode
Verksamhetsplan 2020
Valberedningens förslag
Förslag om Stadgeändring
Ansökan om ny idrott
§2 Rösträtt
Aktivitetsplan
Årsmötesprotokoll 2020
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse


Årsmöte 2019

18 september, kl. 18.00 i Folkets hus, Skytteholmsvägen 2 i Solna.

Årsmötesdokument
Dagordning 2019
Årsredovisning samt förvaltningsberättelse 2018-2019
Budget 2019-2020
Fastställande av årsavgift, engångsavgift samt arvode
Verksamhetsplan 2019-2020
Valberedningens förslag
Förslag om Stadgeändring
Årsmötesprotokoll 2019
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse

Årsmöte 2018

Årsmötesdokument
Dagordning 2018
Årsredovisning samt förvaltningsberättelse 2017-2018
Budget 2018-2019
Fastställande arvode för revisorerna
Fastställande av årsavgift och engångsavgift
Uppdrag från föregående årsmöte 2017
Verksamhetsplan 2018-2019
Valberedningens förslag
Förslag om Stadgeändring, innehållsförteckning
Förslag om Stadgeändring
Läsanvisning stadgeförslag
Årsmötesprotokoll 2018
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
Motioner
Motion om omfattning och kvalitet i ekonomisk och juridisk styrning
Motion om Valberedningen
Motionssvar
Svar till motion om omfattning och kvalitet i ekonomisk och juridisk styrning
Svar till motion om Valberedningen

Årsmöte 2018

Årsmötesdokument
Dagordning 2018
Årsredovisning samt förvaltningsberättelse 2017-2018
Budget 2018-2019
Fastställande arvode för revisorerna
Fastställande av årsavgift och engångsavgift
Uppdrag från föregående årsmöte 2017
Verksamhetsplan 2018-2019
Valberedningens förslag
Förslag om Stadgeändring, innehållsförteckning
Förslag om Stadgeändring
Läsanvisning stadgeförslag
Årsmötesprotokoll 2018
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
Motioner
Motion om omfattning och kvalitet i ekonomisk och juridisk styrning
Motion om Valberedningen
Motionssvar
Svar till motion om omfattning och kvalitet i ekonomisk och juridisk styrning
Svar till motion om Valberedningen


Årsmöte 2017

Årsmötesdokument
Årsmötesprotokoll 2017

Årsmöte 2016

Årsmötesdokument
Årsmötesprotokoll 2016
AIK Bowling
Bokslut
Verksamhetsberättelse
AIK Friidrott
Bokslut
Verksamhetsberättelse
Motioner
Förslag om Stadgeändring
Motion om E-röstning
Motion om Valberedningen
Motionssvar
Svar till motion om E-röstning
Svar till motion; Valberedningen

Årsmöte 2015

Årsmötesdokument
Dagordning, årsmöte 2015
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Motioner
Motion om AIK-heder
Förslag om stadgeändring
Motionssvar
Svar till motion om AIK-heder


Årsmöte 2014

Årsmötesdokument
Dagordning, årsmöte 2014
Årsmötesprotokoll 2014
AIK Bowling
Bokslut
Verksamhetsberättelse
AIK Friidrott
Bokslut
Verksamhetsberättelse
AIK Golf
Bokslut
Verksamhetsberättelse
Motioner
Motion om stadgejustering
Motion, AIK Boxning
Motion, AIK Lacrosse
Motion, AIK Tennis
Motionssvar
Svar till motion om stadgejustering
Svar till motion; AIK Boxning
Svar till motion; AIK Tennis
Svar till motion; AIK Lacrosse

Årsmöte 2013

» Årsmöteshandlingar 2013
(dagordning, motioner, förvaltningsberättelser, resultat- och balansräkningar)