Information från AIK:s huvudförening gällande Pridefestivalen

Med anledning av de hot som riktats mot våra medlemmar som engagerat sig i AIK:s officiella deltagande i Pride vill AIK:s huvudförening klargöra följande:

Hot och våld är helt oacceptabelt oavsett vad vi som medlemmar har för åsikter om AIK:s deltagande i Pride. AIK är en förening öppen för alla och huvudföreningen tar härmed kraftfullt avstånd från de handlingar som våra medlemmar utsatts för.