Information om årsmötet och plattformen VoteIT

Information om årsmötet och plattformen VoteIT
Inför Årsmöte AIK Huvudförening – ny digital plattform VoteIT
Allmänna Idrottsklubben
AIK består av alla medlemmar i föreningen. Dessa medlemmar representeras av en styrelse som arbetar med och främjar AIK:s intressen.
Varför ska jag gå på årsmötet?
Varje år har klubben ett årsmöte för att välja en ny styrelse som ska driva klubbens frågor och för att besluta om vad styrelsen ska arbeta med under sitt kommande verksamhetsår. Årsmötet är det högsta beslutande organet och är en viktig del av föreningens demokratiska struktur, då mötet ger möjligheten för alla medlemmar i klubben att komma till tals och påverka klubbens verksamhet och framtid.
Vilka kan närvara på AIK:s årsmöten?
Endast AIK:s medlemmar äger rätt att närvara vid ett årsmöte. Även externa partner som har ett uppdrag på årsmötet, så som revisorer eller motsvarande får närvara, dock inte rösta.
Nytt för 2017 är att (betalande) medlemmar som ej fysiskt är på plats, kan logga in i VoteIT, få läsrättighet och därmed följa årsmötet och dess beslut online och på distans (läs mer om VoteIT längre ned).
Vad är VoteIT och varför ska jag logga in där?
För att öka medlemmarnas engagemang inför AIK huvudförening nu en digital plattform inför årets årsmöte. VoteIT ett verktyg som ska underlätta för både styrelse och medlemmar inför och under våra årsmöten. I VoteIT kan (betalande) medlemmar diskutera, ställa frågor om handlingar och lägga förslag till beslut.
Under årsmötet kan du på distans och online i VoteIT följa årsmötets gång och de beslut som tas på årsmötet (OBS! Det är ej möjligt att e-rösta, enbart fysiska deltagare får rösta på våra årsmöten).
Är du fysisk årsmötesdeltagare så kan du sätta upp dig på talarlistan samt lägga förslag under årsmötet via VoteIT.
Registrering sker genom två steg. Skapa först ett konto i VoteIT och begär sedan tillträde till själva Årsmötet.
1) Gå till https://aik.voteit.se
2) Skapa konto genom att klicka på Registrera (uppe till höger). Ange den mailadress som du har som har registrerat i AIK:s medlemsregister och välj ett lösenord.
3) Begära åtkomst till själva mötet (länk finns på första-sidan i VoteIT)Om du inte kommer in i mötet efter att du registrerat dig, beror det mest troligt på att du antingen ej har mailadressen registrerad i AIK:s medlemsregister eller att du ej betalat din medlemsavgift. Vänligen kontakta då medlem@aik.se (maila personnummer, namn + e-post).Så funkar årsmötet
Inför årsmötet publiceras en dagordning där man kan följa vad som kommer att ske under mötet.
Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte sker genom föreningens publikationer (t ex hemsidan) senast 14 dagar före mötet. Inför årsmötet finns alla handlingar som ligger till underlag för de beslut som ska fattas på mötet tillgängligt för alla, på föreningens hemsida och i VoteIT. Där hittas eventuella motioner, propositioner, valberedningen förslag på ny styrelse, verksamhetsplaner och budget mm. Förbered dig gärna inför årsmötet genom att ta del av årsmöteshandlingar för att kunna delta så aktivt som möjligt under mötet. I VoteIT kan du inför årsmötet ställa frågor och/eller lägga förslag på beslut.
AIK Huvudförening
medlem@aik.se