Kallelse till Årsmöte 2021

Allmänna Idrottsklubben välkomnar härmed våra medlemmar till digitalt årsmöte.

Onsdagen den 24 mars kl 18

På grund av det glädjande men oväntat höga intresset för vårt årsmöte växlar vi mötesverktyg från Teams till Zoom. Detta för att vi ska kunna möta det höga antalet föranmälda bättre. Det digitala röstningsverktyget Vooter kvarstår https://www.vooter.se/

FÖRANMÄLAN KRÄVS
Nödvändig information och länkar för deltagande på årsmötet skickas till medlem som föranmäler sig genom att fylla i anmälningsformuläret i följande länk: https://tinyurl.com/anmalanAIKarsmote2021

Årsmöteshandlingar finns på vår hemsida www.aik.se eller direkt här: https://aik.se/klubben/arsmote/

Tidigare erbjudande om ”testmöte” 16 mars är inställt.

Varmt välkommen!
Allmänna Idrottsklubbens huvudstyrelse