Kallelse till extra medlemsmöte

AIK Huvudstyrelse kallar härmed samtliga medlemmar till ett extra medlemsmöte. Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 18.00 Plats: Folkets hus, Solna

Dagordningen kan du läsa HÄR.

Stadgeförslag paragraf 32 kan du läsa HÄR.

AIK Nya stadgar (vilande) med innehållsförteckning kan du läsa HÄR.