Kansliet under uppbyggnad

Under några år har AIK haft all kansliverksamhet förlagd hos Föreningshuset AB. Men sen januari 2020 är jag, Ulrika Bovin, anställd som kansliansvarig hos AIK.

Föreningshuset fortsätter tillsvidare att handha vår ekonomi och vårt medlemsregister.

Min uppgift är att länka samman alla idrotter inom AIK, vara styrelsen behjälplig och självklart uppdraget att bygga upp ett välfungerande AIK-kansli.

Senast har jag arbetat som projektledare hos RF-SISU Stockholm, och har tidigare varit idrottskonsulent där.

Jag är gymnasieekonomen som läste till Idrottspedagog vid Umeå universitet. Från den tiden har jag idag ett stort nätverk inom svensk idrott på lokal-, distrikts- och riksnivå. Vidare har jag en Interkulturell Lärarexamen, och har vid sidan av ideella föreningsuppdrag arbetat i skolan.

Nu när jag kommit till AIK vill jag med min kunskap, erfarenhet och med mitt nätverk vara med och bidra till att AIK fortsätter utvecklas, och är den attraktiva klubben som värnar om hela AIK. Klubben som vårdar vårt, inte bara vackra, utan också mycket värdefulla varumärke. Att vi säkrar en god framtid genom att också ta vara på vår fantastiska och anrika historia.

Jag vill bidra till att skapa starka band inom AIK-familjen. Våra olika idrotter ska ha bästa förutsättningarna att lyckas, och kunna nå framgång. Alla aktiva såväl utövare som tränare/ledare och organisationsledare ska vara medlemmar i AIK. Medlemskapet är viktigt, och är basen för AIK.

Tillsammans med alla supportar, som inte bara hejar på AIK utan också faktiskt väljer att vara medlemmar i AIK, stödjer vi klubben. Genom vårt medlemskap bidrar vi till AIK-familjens möjligheter att verka och utvecklas. AIK ska klinga gott, och medföra goodwill. Vi älskar AIK, och vi följer vår gemensamma värdegrund.

Framåt tillsammans!

Väl mött,
Ulrika
ulrika.bovin@aik.se

Allmänna frågor info@aik.se
Medlemsfrågor medlem@aik.se
Styrelsen nås via ordförande Cecilia Giertta cecilia.giertta@aik.se