Rapport från AIK Bandyförenings årsmöte

Onsdagen den 31 augusti hölls det årsmöte i AIK Bandyförening.

Mötet var belagt på föreningens egna arena i Bergshamra.

17 röstberättigade medlemmar närvarade för att stilla sin vetgirighet över den senaste tidens utveckling i Bandyföreningen som nådde sin kulmen i och med att det tidigare så framgångsrika damlaget har dragit sig ur seriesystemet den 19 augusti.
Mötet, som kunde ha slutat i moll uteblev och AIK Bandyförening har tagit sitt första steg för att åter ta sig till toppen.

Föreningens ekonomi är i balans, men medel saknas för att hänga med i den satsning bandysporten nu ser i ett flertal klubbar.
Problem med tränings- och matchförutsättningar är ett storstadsproblem där inomhushallar lyser med sin frånvaro. Problemen känns igen från andra sporter, men AIK Bandyförening kommer snabbt utreda hur förutsättningarna kan förbättras.

Tack vare ett unikt investeringsavtal som i dagarna tecknas, kommer AIK Bandyförening beredas möjlighet att på allvar ta upp kampen med övriga lag. Avtalet omfattar även herrverksamheten.
Mer om detta inom kort i ett separat meddelande.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.
Den nya styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att genomlysa mål, verksamhetsplan samt att se över budgeten.

AIK Bandyförenings styrelse för 2016/17:

Marco Engborg, ordförande, 1 år (nyval)
Erik Ekwall, 1 år kvar av mandatperiod
Hasse Mattsson, 1 år kvar av mandatperiod
Kjellåke Carlanius, 1 år kvar av mandatperiod
Ylva Schöldsten, 2 år, omval
Linda Jonsson, 2 år, nyval
Jonas Galotta, 2 år, nyval
Åke Lind, 1 år, nyval
Anders Martin, 1 år, nyval

I det konstituerande möte som följde årsmötet valdes Linda Jonsson till kassör, Åke Lind till sekreterare samt Jonas Galotta till vice ordförande. Noteras att valen var enhälliga.

Ordförande Klas Gustafsson och Lars Chröisty lämnade sina styrelseuppdrag. De kommer avtackas som sig bör i samband med säsongstarten.

Till ny valberedning valdes Bobo Sörensen (ordf) samt Gösta Mölleby.

Den nya styrelsen skickade den 1 september in en begäran till Svenska Bandyförbundet att återfå den plats AIK Bandyförening tidigare lämnat. Förbundet kommer att behandla ansökan när de lag som har erbjudits den lämnade platsen har svarat. Utfallet av denna begäran kommer meddelas när slutligt besked erhölls.

Arbetet har påbörjats att förbereda säsongen med de olika förutsättningar som Bandyförbundets besked medför.

Styrelsen arbetar redan nu med ett omtag av verksamheten som skall medföra att AIK:s bandysektion skall tas till en ny nivå. Öppenhet och transparens skall prägla verksamheten.

Vi vill slutligen passa på att redan nu hälsa alla medlemmar välkomna till den nya säsongen.

Marco Engborg
Ordförande

Upload Files Drag and drop your files here or click the button to upload your files from your computer

multi file upload Drag and drop your files Max Upload: 20 MB
close image preview
image preview
Det finns redan en uppgift för detta element.
Skriv ditt meddelande i den befintliga tråden.
Här öppnade vi den åt dig.
Flyttad till mediefolder.
Filen har lagts till webbplatsens mediefolder, du kan nu använda den därifrån.
poweredby
hide sidebar icon
sidebar left
sidebar menu
sidebar menuThis Page
sidebar menuAll Pages
sidebar menuShow Complete Tasks
sidebar menuShow Internal Tasks
sidebar menuSort by Date
sidebar menuSort by Priority
sidebar menuSort by Status
Tasks
Pages
no task in sidebar
Add your comments
Click any part of the page to start collaborating
       Loading...
       link to inbox
       responsive box
       desktop iconDesktop
       tablate iconTablet
       mobile iconMobile
       Browse Comment
       Ul
       Ul
       Ulrika Bovin
       Re
       Realisatorerna
       Jo
       Jobba Digitalt
       ai
       aikkansli
       ka
       karl
       Ol
       Ola Hedin
       6
       general button icon Create a general task not tied to any page element, great for adding documents or engaging in wider project conversations.
       ×
       ×
       Godkänn sida

       När sidan är klar, klicka på den gröna knappen för att signalera till webbmastern att den här sidan är godkänd.

       något gick fel. Vänligen försök igen.
       ×
       Sida godkänd
       Skrivbord Surfplatta Mobil
       Tillbaka till standardvy
       Du har inga webbplatsutrymmen kvar

       Vad bra!
       Det betyder att du växer och tar in fler kunder! Låt det inte stoppa dig.

       Något gick fel. Vänligen försök igen.