Verksamhetsberättelse och vision

AIK Friidrott redovisar sin första verksamhetsberättelse. Sektionen har också antagit mål och vision för de kommande tre åren. Dessa dokument kommer att föreläggas för medlemmarnas prövning på AIK:s årsmöte i september.

Dokumenten kan komma att ändras.

Verksamhetsberättelse AIK Friidrott 2012-2013 (PDF)