Nyheter & Notiser

AIK har starkaste varumärket

Tidningen Sport & Affärer gav Demoskop i uppdrag att fråga det svenska folket vilka svenska idrottsklubbar som de anser har det starkaste varumärket och AIK blev klar etta på listan.

Verksamhetsberättelse och vision

AIK Friidrott redovisar sin första verksamhetsberättelse. Sektionen har också antagit mål och vision för de kommande tre åren. Dessa dokument kommer att föreläggas för medlemmarnas prövning på AIK:s årsmöte i september.