Kategoriarkiv: Klubben

AIK firar födelsedagen

AIK fyller fantastiska 127 år torsdagen den 15 februari och det firar vi på platsen där Sveriges största idrottsförening bildades, nämligen på Biblioteksgatan 8 i centrala Stockholm. Wienercaféet hälsar alla AIK:are välkomna att fira födelsedagen på denna historiska plats. Traditionsenligt erbjuds födelsedagsfirande AIK:are att smita in bakvägen till ”Bageriet” (ingång Mäster Samuelsgatan) mellan 07:00-10:00 där Wienercaféet just denna högtidsdag erbjuder en frukost innehållande kaffe/téblandning, färskpressad apelsinjuice och nybakad fralla med ost alternativt ost/skinka för oss AIK:are till det reducerade priset 95 kronor. Naturligtvis serveras även som sig bör den alltid lika goda AIK-bakelsen för 65 kronor. Precis som förra året är bakre delen av matsalen reserverad för oss AIK-are. Resterande del av dagen går det utmärkt att titta förbi, men då gäller den vanliga entrén från Biblioteksgatan. Passa på att inleda födelsedagsfirandet där vår kära klubb bildades innan Ni beger Er till grundaren Isidor Behrens grav på Norra begravningsplatsen med adressen Solna kyrkväg. Kl.12:00 är Historikgruppen på plats för att lägga krans på graven. Isidor Behrens gravplats är belägen i kvarter 17 C och gravplatsens nummer är A 637. Efter det fortsätter firandet på ett välfyllt Hovet och det allsvenska toppmötet mellan AIK-Timrå IK med nedsläpp kl. 19.00. Känn Er varmt välkomna till en riktig AIK-dag! Ni som vill fira födelsedagen med tårta kan beställa den officiella AIK-tårtan direkt från Wienercaféet. Priset för en 10-bitars tårta är 550 kronor och måste beställas senast tre dagar innan. Tårtan tillverkas i begränsat antal. Era beställningar görs via order@wienercafeet.com.

 

Save the date – AIK:s årsmöte och den helt nyinstiftade AIK-galan äger rum den 22:a september!

Som en del av huvudstyrelsens uppdrag så ingår det att vårda AIK:s varumärke men också att utveckla klubben och ta tillvara på medlemmarnas intressen. Årsmötet är vårt viktigaste forum där medlemsdemokratin och hjärtat för AIK står i fokus.

Nytt för i år är att vi instiftar en AIK-gala som sammanfaller direkt efter årsmötet. Syftet är att skapa en riktigt härlig AIK-kväll för alla medlemmar där mat, dryck, artister och prisutdelningar kommer att äga rum. I samband med att AIK-galan införs så utgår Svart Afton.

Mer information kommer inom kort!

AIK Huvudstyrelse

 

Utvärdering av Årsmötet 2017 och fortsatt arbete för ökat medlemsengagemang

Arbetsgruppen ”Medlemsengagemangsgruppen” har nu, i enlighet med tidigare beslutad och kommunicerad verksamhetsplan, slutfört utvärderingen av årsmötet 2017 och tagit fram ett antal prioriterade aktiviteter för att fortsätta arbetet med att öka medlemmarna engagemang och att vidareutveckla årsmöteskonceptet under 2018. Vi kommer löpande under året att kommunicera status i detta arbete och de eventuella förändringar som vi implementerar.

Medlemmarna och dess engagemang är fundamentalt i en medlemsförening och AIK huvudförenings mål att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsdemokratin är viktiga och prioriterade områden. Vi hoppas med detta arbete, att under året skapa ännu bättre förutsättningar för våra medlemmar att kunna engagera sig. Vi vill erbjuda tydliga demokratiska processer och forum för att göra sin röst hörd och för att fortsätta att utveckla AIK, tillsammans med medlemmarna.

Det arbetet inleddes inför AIK huvudförenings årsmöte 25 september 2017 då flera förändringar genomfördes med syfte att öka medlemmars möjlighet till engagemang och dialog inför och under årsmötet.

Några veckor före årsmötet hölls ett Informationsmöte för medlemmar där AIK huvudstyrelse och samtliga sektioner och specialidrottsföreningar informerade om sina respektive verksamheter.

Inför årsmötet lanserades också ett webbaserat verktyg, VoteIT, som implementerades för att underlätta föreningens års- och medlemsmöten och där t ex motioner och förslag till ny styrelse läggs upp i god tid före årsmötet. Ett verktyg där medlemmar kan lägga egna förslag samt diskutera de beslut som skall tas på årsmötet. Under årsmötet kunde medlemmar logga in i VoteIT och följa de beslut som fattades, online och på distans.

AIK tog även fram en ordlista över årsmötesbegrepp och termer, för medlemmar som saknar erfarenhet av  hur ett årsmöte går till. Vi arbetade även med att stärka upp förberedelserna inför årsmötet och införde en del nya rutiner under årsmötet, t ex tydliga talarlistor.

Arbetet fortsätter.

AIK Huvudstyrelse

2018-01-19

Huvudstyrelsen agerar mot hoten inom AIK

Att vara AIK:are innebär mer än att bara känna stolthet och värme över vår förening, vår historia och våra aktiva. Att vara AIK:are innebär också att man beter sig på det sätt som våra värdegrunder säger. Det vill säga; man är schysst. Man bejakar inte våld, man varken hotar eller trakasserar enskilda medlemmar, aktiva eller andra som finns och verkar inom vår klubb. Det är inte förenligt med att vara AIK:are.

Att anställda och förtroendevalda inom AIK blivit utsatta för hot och trakasserier av andra inom AIK är fullständigt oacceptabelt och skadar AIK som klubb på väldigt många plan.

Huvudstyrelsen tar självklart starkt avstånd mot att detta förekommer.Det är en högst prioriterad uppgift att komma till rätta med hot och trakasserier. Sånt har inte i AIK att göra. 

Huvudstyrelsen kommer tillsätta en arbetsgrupp med stor erfarenhet av föreningsarbete, stadgar och juridik. Arbetsgruppen består av både människor utanför och inom AIK-familjen. Vårt mål är, att tillsammans med alla goda krafter i AIK, hitta tillbaka till den positiva anda som ska genomsyra AIK och som alla riktiga AIK:are står upp för tillsammans. Alla övertramp i form av hot och trakasserier måste stävjas. Vi vill befästa och förstärka AIK:s position som den största och bästa idrottsföreningen i Sverige. Det gäller alla våra idrotter, oss alla som älskar AIK och vill AIK väl.

Nu är  det viktigare  än någonsin att vara medlem i klubben, engagera sig och stötta det gemensamma arbetet för att komma tillrätta med de problem som finns. Det är det bästa sättet att vara med och se till att AIK:s arbete når de positiva mål vi har.

God Jul!

Hälsar Huvudstyrelsen för AIK 

Brytpunkt för medlemsavgifterna

Detta innebär att nytecknande av medlemskap som betalas från och med 1 november gäller för resterande av 2017 samt hela 2018.

Under november månad skickas inbetalningskort till samtliga medlemmar för nästa års medlemsavgift. Till inbetalningskortet kommer du också få lite information om nyheter gällande ditt medlemskap.

Det är du och alla andra medlemmar som är vår största resurs.
Med din medlemsavgift bekänner du färg!

Din medlemsavgift möjliggör de bidrag som vi ger till de övriga föreningarna inom AIK-familjen.

Är du ännu inte medlem?
Medlem blir du enklast via vår hemsida: medlem.aik.se

Vid frågor: medlem@aik.se

Rapport från AIK:s årsmöte 2017

 

Allmänna Idrottsklubbens årsmöte har avhandlats. 124 röstberättigade medlemmar var åhörare i Solna Gymnasium där den digitala plattformen VoteIT för första gången användes i samband med ett årsmöte inom klubbens mångåriga historia.

För att öka medlemmarnas engagemang införde huvudföreningen ett verktyg som ska underlätta för både styrelse och medlemmar inför och under klubbens årsmöten. I VoteIT kunde medlemmar som erlagt sin medlemsavgift för 2017 diskutera, ställa frågor om handlingar och lägga förslag till beslut.

Under årsmötet hade medlemmar tillfälle att på distans och online i VoteIT följa årsmötets gång och de beslut som fattades; dock ej rösta. Endast fysiska deltagare äger rätt att rösta på våra årsmöten. 

I samband med årsmötet uppmärksammades våra mångåriga och trogna medlemmar för 50-, 60- samt 70-årigt medlemskap i Allmänna Idrottsklubben. De belönades med diplom från ordförande Tommy Lindqvist samt uppskattande applåder från mötesdeltagarna. De största ovationerna erhöll dock Hans Nilson för sitt 70-åriga medlemskap. Hans framförde också ett tacktal inför årsmötets åhörare.

Ella Sjöblom blev AIK:s första SM-vinnare i friidrott på 102 år när hon i mars månad vann dubbla guld inomhus på distanserna 60 respektive 200 meter för 15 och 16-åringar. Ella förärades med diplom och ”Ständig Ledamot”; något även Joakim Rask erhöll för sin SM-titel i matchspel i golf.

Fyra stycken fotografer erhöll dessutom manschettknappar för sina ideella insatser för Allmänna Idrottsklubben. Joakim Hall, Jojje Lidén, Magnus Neck samt Anders Henrikson hyllades för sina dokumentationer av AIK:s olika idrotter.
AIK Friidrott som är en sektion firade 5-årsjubileum efter återupptagandet av idrotten i Allmänna Idrottsklubben. Ordförande Annika Engström delade ut utmärkelser till ledare och tävlande för förtjänstfulla insatser.

Historikgruppen presenterade sitt arbete med att bevara och dokumentera Allmänna Idrottsklubbens fantastiska historia sedan starten 15 februari 1891.

Ordförande Tommy Lindqvist förkunnade även att ett extra årsmöte kommer att hållas inom kort för ett eventuellt bildande av en ny specialidrottsförening i AIK; AIK Brottning.

Valberedningen förslag till nya ledamöter i AIK HS bifölls. Det betyder att Cecilia Giertta, Cecilia Wahlman, Lotta Lindborg, Johan Huldt, Lars Söderqvist samt Rickard Månsson valdes in.

Valberedningens förslag till omval av revisorer bifölls. Pia Holmström (auktoriserad revisor) samt Henrik Lannér (lekmannarevisor) har fortsatt förtroende. Som revisorssuppleant valdes firman Mazars Set (omval, 1 år) samt Sanna Tupala (omval, 1 år).

Till ordförande i förtroenderådet valdes Daniel Torbjörnsson (omval, 1 år).

Som avslutning avtackades Anna Pierre, Lotta Lindholm, Mikaela Luthman, Mats Gustavsson, Pelle Lidell (vice ordförande) samt Göran Cederwall (kassör) för deras insatser i huvudstyrelsen. Även Per Wahrolén avtackades för sina insatser i AIK:s valberedning.

Till ny valberedning utsågs Marianne Bogle, Johan Strömberg, Franco Zanetti, Göran Aspgren samt Vassilios Vassiliadis

AIK HS:

Tommy Lindqvist, ordförande
Cecilia Giertta, vice ordförande
Richard Månsson, kassör
Olov Lindquist, sekreterare
Jonny Jergander
Cecilia Wahlman
Lotta Lindborg
Johan Huldt
Lars Söderqvist

Information om årsmötet och plattformen VoteIT

Inför Årsmöte AIK Huvudförening – ny digital plattform VoteIT
Allmänna Idrottsklubben
AIK består av alla medlemmar i föreningen. Dessa medlemmar representeras av en styrelse som arbetar med och främjar AIK:s intressen.
Varför ska jag gå på årsmötet?
Varje år har klubben ett årsmöte för att välja en ny styrelse som ska driva klubbens frågor och för att besluta om vad styrelsen ska arbeta med under sitt kommande verksamhetsår. Årsmötet är det högsta beslutande organet och är en viktig del av föreningens demokratiska struktur, då mötet ger möjligheten för alla medlemmar i klubben att komma till tals och påverka klubbens verksamhet och framtid.
Vilka kan närvara på AIK:s årsmöten?
Endast AIK:s medlemmar äger rätt att närvara vid ett årsmöte. Även externa partner som har ett uppdrag på årsmötet, så som revisorer eller motsvarande får närvara, dock inte rösta.
Nytt för 2017 är att (betalande) medlemmar som ej fysiskt är på plats, kan logga in i VoteIT, få läsrättighet och därmed följa årsmötet och dess beslut online och på distans (läs mer om VoteIT längre ned).
Vad är VoteIT och varför ska jag logga in där?
För att öka medlemmarnas engagemang inför AIK huvudförening nu en digital plattform inför årets årsmöte. VoteIT ett verktyg som ska underlätta för både styrelse och medlemmar inför och under våra årsmöten. I VoteIT kan (betalande) medlemmar diskutera, ställa frågor om handlingar och lägga förslag till beslut.
Under årsmötet kan du på distans och online i VoteIT följa årsmötets gång och de beslut som tas på årsmötet (OBS! Det är ej möjligt att e-rösta, enbart fysiska deltagare får rösta på våra årsmöten).
Är du fysisk årsmötesdeltagare så kan du sätta upp dig på talarlistan samt lägga förslag under årsmötet via VoteIT.
Registrering sker genom två steg. Skapa först ett konto i VoteIT och begär sedan tillträde till själva Årsmötet.
1) Gå till https://aik.voteit.se
2) Skapa konto genom att klicka på Registrera (uppe till höger). Ange den mailadress som du har som har registrerat i AIK:s medlemsregister och välj ett lösenord.
3) Begära åtkomst till själva mötet (länk finns på första-sidan i VoteIT)Om du inte kommer in i mötet efter att du registrerat dig, beror det mest troligt på att du antingen ej har mailadressen registrerad i AIK:s medlemsregister eller att du ej betalat din medlemsavgift. Vänligen kontakta då medlem@aik.se (maila personnummer, namn + e-post).Så funkar årsmötet
Inför årsmötet publiceras en dagordning där man kan följa vad som kommer att ske under mötet.
Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte sker genom föreningens publikationer (t ex hemsidan) senast 14 dagar före mötet. Inför årsmötet finns alla handlingar som ligger till underlag för de beslut som ska fattas på mötet tillgängligt för alla, på föreningens hemsida och i VoteIT. Där hittas eventuella motioner, propositioner, valberedningen förslag på ny styrelse, verksamhetsplaner och budget mm. Förbered dig gärna inför årsmötet genom att ta del av årsmöteshandlingar för att kunna delta så aktivt som möjligt under mötet. I VoteIT kan du inför årsmötet ställa frågor och/eller lägga förslag på beslut.
AIK Huvudförening
medlem@aik.se

Årsmöte 25 september

Dagordning AIK årsmöte 2017

Årsredovisning AIK HF 2016-2017

Förvaltningsberättelse AIK HF 2016-2017

AIK HF Budget 2017-18

Förslag ny Vision och verksamhetsidé AIK HF 2017-2018

Årsredovisning AIK Bowling 2016-17

Verksamhetsberättelse AIK Bowling

Årsredovisning AIK Friidrott

Verksamhetsberättelse 2016-2017 AIK Friidrott

Uppdrag från föregående årsmöte 2016

Förslag till stadgeändring

Motion 1 AIK stadgar

Motion 2 AIK stadgar

Motionssvar AIK Stadgar

Motion_AIK_Golf

Motionssvar AIK Golf

Valberedningens förslag. Årsmöte AIK 2017

Förslag styrelse AIK Bowling

Förslag styrelse AIK Friidrott