Kategoriarkiv: AIK Boule

AIK-modell blir till unik nationell RF-satsning

Med sina 150 000 medlemmar i 1 300 st skolidrottsföreningar (skol-if) på grund- och gymnasieskolor runt om i Sverige, är Skolidrottsförbundet den viktigaste aktören när det gäller elevidrott. I över hundra år har de arrangerat skolidrott och Skol-DM i alla stora idrotter. Nu blir boulen en prioriterad framtidssatsning för Skolidrottsförbundet.

Satsningen stöttas dessutom av Riksidrottsförbundet och dess projektgrupp Rörelsesatsning i skolan. Projektet initierades av Regeringen i maj 2017, för att stimulera till mer rörelse under skoldagen. Satsningen finansieras med särskilda statliga medel. Hittills har satsningen handlat om att stötta enskilda, lokala projekt. Skolboulen blir den första nationella satsning man gör och kommer att engagera Riksidrottsförbundets samtliga 19 st distrikt.

Som sk grenspecifikt stöd, finns även Svenska Bouleförbundet med i satsningen via sina distrikt och föreningar. Detta gör satsningen helt unik inom svensk idrottsrörelse. Det är första gången RF tillsammans med två specialidrottsförbund, samarbetar i en gemensam verksamhetssatsning.

Skolidrottsförbundet kommer att främst satsa på mellan- och högstadiet samt gymnasiet, där man har sin normala verksamhet. Riksidrottsförbundet kommer att prioritera låg- och mellanstadium, Fritids, Fritidsklubbar och de skolor som inte har skol-if. Man kommer bland annat att förse intresserade skolor med utbildning och startpaket.

Det är med andra ord stora resurser och krafter, som sätts igång i Skolboulesatsningen. Den bygger på en pedagogisk trestegs-modell, som AIK Boule tagit fram. Målet är att få elever som saknar rörelseglädje och rörelselust, att börja engagera sig i en rolig, social idrottsaktivitet som inte är besmittad av de negativa känslor som omotiverade elever kan känna för idrott och fysiska aktiviteter.

När boulen blir en rolig del av skolvardagen, går man in i nästa fas: att spela boule mot elever från andra skolor. Fokus ska fortfarande ligga på att vara en bred, rolig, social aktivitet där alla kan vara med. Genom att spela mot andra elever vänjs de vid tävlingsmomentet, även om känslan bara är att göra några roligt tillsammans med elever från andra skolor. Det ger Skolidrottsförbundets föreningar och distrikt möjlighet att arrangera en helt ny typ av breda Skol-DM.

På kuppen vinner man förhoppningsvis insikten om att idrott inte behöver vara något tråkigt och krävande, och att Skol-DM lika gärna kan vara som stora partyn där alla får vara med och t ex DJ:s spelar musik samtidigt som man spelar boule.

– Hela modellen bygger på ett nytt sätt att se på träning och tävling. Att idrott inte behöver vara som det alltid sett ut. Att idrott lika gärna kan vara som strategispel där man utmanar varandra på att spela smartast, och tränar för att spela kunna spela smart. Samma mekanismer som vid tv- och online-spel. Något nästan alla unga kan känna igen och knyta an till. Då kan man också locka elever som inte känner igen sig i och därför inte heller kan knyta an till ”traditionell” idrott.

Men varför just boule?

– Idrottsrörelsen har väl aldrig riktigt synkat med skolans värld, säger AIK Boules ordförande Jonas Almquist. Våra ledare och tränare är utbildade för att ta hand om motiverade barn. När idrottsrörelsen har kommit in i skolan, blir det på idrottsrörelsens villkor – inte elevernas. Skolans pedagogik och arbetssätt, bygger på andra premisser än idrottens pedagogik och arbetssätt.

– Med boulen kan vi jobba på ett annat sätt. Vi möter eleverna som de är och jobbar med nycklar som kan väcka elevernas nyfikenhet och intresse. Elever väljer inte ämnena i skolan. Därför blir lärarnas uppdrag både att väcka elevernas motivation till lärande, och sedan göra det till utgångspunkt för kunskapande. I AIK-modellen för skolboule, jobbar vi på samma sätt: först skapa motivation, sedan lust till kunskapande (träning), sedan lust till att använda sig av kunskaperna (tävling).

– Jag tror att detta sätt att tänka gett både Skolidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet ’Aha’-upplevelser och fått dem förstå hur man måste jobba för att kunna skapa mer daglig rörelse i skolan. Jobbar man som idrottsrörelsen traditionellt jobbat och för in det i skolan, kommer man bara att nå de som redan är motiverade till rörelse och idrott. Man missar de som behöver de dagliga rörelseaktiviteterna bäst.

– Lika viktig är insikten om att det tar tid att vända attityder på djupet. Man måste ta små, små steg i taget och över lång tid. Under tiden måste eleverna också känna delaktighet, att de kan påverka och därmed ”äga” sin aktivitet. Annars blir det som Nyårslöftena om att börja träna – man går ut för hårt och för ambitiöst, för att bara köra i diket några veckor senare och sluta helt med träningen. Den lokala skolboulesatsningens ambitionsnivå, måste utgå från eleverna och inte den verksamhetsansvariges ambitioner.

– I grund och botten handlar det om icke-linjär pedagogik och den enklaste formen av motivationspsykologi. Att skapa en rolig yttre motivation, för att väcka den inre motivationen och låta den ta över och driva på.

– Dessutom är boulen förvånansvärt lätt att koppla samman med skolans uppdrag och de prioriterade mål som finns i läroplanerna för Fritidshemmen och Grundskolan.

– Om man slutar att knuffa över allt på idrottslärarna och låter pedagoger, lärare och skolledare reflektera över vilka pedagogiska mål som boulen på ett enkelt och roligt sätt tränar och begripliggör, förstår man att boulen inte bara är en aktivitet utan också ett verktyg man kan jobba med pedagogiskt och koppla till annan undervisning.

Vägen fram Skolidrottsförbundets och Riksidrottsförbundets beslut om gemensam storsatsning, har inte varit enkel.

– Det är som att komma på en bra låt och känna att det kan bli en riktig hit. Du kommer att vara beroende av andra människor. Människor som tror på låten och som har musklerna att förvandla låten till en hit, skrattar Jonas med eget förflutet artist.

Skolboule-modellen skapade Jonas Almquist som nytillträdd ordförande för AIK Boule 2017. Föreningen hade kört i diket och tappat nästa alla medlemmar.

Dessutom dras boulen med stora anläggningsproblem i Stockholmsregionen, som resulterat i att ungdomsverksamheten varit snudd på obefintlig de senaste 25 åren. Vad kunde då vara mer kaxigt, rikta strålkastarljuset på AIK Boule och skapa framåtenergi i föreningens nystart? Jo, att ta fram strategier för hur man skapar barn- och ungdomsverksamhet i en liten, snudd på anonym sport utan bouleanläggningar. Och lösningen var att bygga en barn- och ungdomsverksamhet utifrån skolboule och öppen sommarlovsverksamhet. Sommaren 2019 deltog över 500 st Solnabarn i de olika sommarlovsaktiviteterna.

– Lägger man boulen sida vid sida med skolan och deras uppdrag, är det mer som förenar än skiljer dem åt. Medans eleverna skrattar och har roligt, tränas omedvetet förmågor som är prioriterade i läroplanerna. Samtidigt tränar boulen upp motorik och koordinationsförmåga, som gör läsinlärningen lättare. Det gynnar allt skolarbete.

– Dessutom stöttar och utvecklar boulen självkänslan, inte minst hos barn med en svag självbild och idrottsidentitet. I boulen kan alla utvecklas och bli bra, utan att det blir trist och kravfyllt. Vi letar inte talanger och sållar bort de andra. Vi vill skapa talanger av alla.

– Så när övriga idrottsrörelsen idag sliter med att anpassa sin verksamhet till Barnkonventionen, behöver inte vi det. Vi har varit där redan från början. På det sättet är boulen unik inom idrottsrörelsen. Det handlar bara om att synliggöra det.

Det var när Skolidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet upptäckte grundtankarna i skolboulen, som deras stora intresse föddes. Men det har tagit 2,5 år och krävt massor av jobb och en monter på Pep Forum i november förra året för att komma dithän.

Pep Forum är ett årligt nationellt arrangemang på Karolinska Institutet, som arrangeras av Generation Pep. Det är i sin tur en nätverksorganisation startad av Kronprinsessparet, för att bl a stötta mer daglig rörelse i skolan.

– Skolboulen passar så bra in i deras verksamhetsidé, att jag tog ett möte med dem för att presentera skolboulen och tänket bakom. De gillade tänket så mycket att vi bjöds in att ha en monter på Pep Forum, för att andra skulle få ta del av tänket. Det var där Skolidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet fick upp ögonen för skolboule.

AIK:s skolboulemodell skapades för skolorna i Solna. Förutsättningarna för att förverkliga skolboulen i Solna, kändes goda. Liberalerna var 2017 det enda riksdagsparti som drev kravet på att göra Barnkonventionen till lag. Och kommunalrådet för Barn och utbildning, var liberal.

– Det gjorde att jag förstod att de skulle förstå skolbouletänket på ett djupare sätt, än bara som en idrottsaktivitet.

Men var det lätt att vinna Kommunalrådet Marianne Damström Gereben, var hennes förvaltning en svårare nöt att knäcka.

– De var minst sagt ointresserade. Tillsist svarade de inte ens på mejl eller telefonsamtal. Jag vara väl lite av ett pain-in-the-ass på dem, skrattar Jonas Almquist.

Men med den storsatsning Skolidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet nu ska göra på skolboulen, kan nya möjligheter öppna sig i Solna.

– Kommunalrådet Peter Edholm har bjudit in mig till ett möte med honom, Kommunalrådet Marianne Damström Gereben och den som är samordnare för Fritidsverksamheten vid Solnas skolor. Kanske får vi något att hända till sist, och innan Skolidrottsförbundets och Riksidrottsförbundets satsning når Solna. Det vore jätteskoj för oss och för de unga eleverna i Solna, men också visa politisk vilja och handlingskraft.

– Nästa nöt att knäcka blir anläggningsfrågan. Det kommer att behövas en bouleanläggning i Solna som ligger nära skolorna och dit skolorna enkelt kan ta sig under hela läsåret – inte bara ett par veckor i början och slutet av läsåret.

– Men jag är positiv. Jag tror att politikerna i Solna är medvetna om att det behövs en bouleanläggning i Solna för att kunna bygga upp en kommunövergripande skolbouleverksamhet. Om Skolidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet gör en gemensam, nationell satsning på skolboulen, måste det finnas tunga, viktiga skäl som ger de argument politikerna behöver för att ta anläggningsbeslut.

– Det finns många möjliga positiva konsekvenser av den kommande nationella skolboulesatsningen, säger AIK Boules ordförande Jonas Almquist.

En förmiddag för de yngsta

Inbjudan gick till aktiviteten, gick ut via e-post till alla Gnagismedlemmar för en tid sedan. Tanken bakom aktiviteten är att skapa ett tillfälle där våra unga AIK-medlemmar kan få träffas och göra något roligt tillsammans som har med idrott och AIK att göra.

-Egentligen är det en gammal AIK-tradition som vi ska försöka väcka liv i. Under 1940- och 50-talet arrangerades årligen AIK-dagar på Bosön, där de aktiva med sina respektive kunde umgås och tävla i olika aktiviteter, berättar arrangerande AIK Boules ordförande Jonas Almquist.

Men det finns också en allvarligare tanke bakom arrangemanget.

– Statistiken visar att alltfler unga människor slutar föreningsidrotta redan i 11-årsåldern. Statistiken visar också att unga som idrottar, värderar umgänget med kompisar som viktigare än de egna idrottsliga resultaten.

– Kan vi börja skapa en positiv gemenskap över idrottsgränserna i den unga AIK-familjen, ökar chansen att de stannar kvar i den idrottande AIK-familjen. Om man sedan stannar kvar i den egna idrotten eller fortsätter till en annan idrott, är inte det viktiga.

– Kan boulen bidra till att stärka glädjen och Vi-känslan hos våra unga AIK-medlemmar så att fler stannar kvar i AIK:s idrottsfamilj, vill vi göra det.

– Boule kan både vara en tävlingsidrott och ett roligt sätt att umgås. Alla kan spela med alla, oavsett ålder eller kön. Man kan ha det som komplement till den egna idrotten, eftersom vi tränar saker man inte alltid kommer åt i andra idrotter. Man kan ha det som avkoppling från annat idrottande. Man kan ha det som ett alternativ till annan AIK-idrott, när den egna idrotten börjar ta för mycket tid. Eller ha det som sin första och kanske enda idrott i AIK.

– Vi har dessutom Nolltaxa i Ungdomsboulen, om man är Gnagismedlem i AIK. Man kan skriva in sig och vara med när man har tid och lust, utan att det kostar något. Vi vill göra det lätt, roligt och billigt att idrotta i AIK.

– Men den här aktiviteten gör vi för att skapa och sprida glädje över att vara ung och tillhöra AIK, oavsett om man idrottar eller inte. Den gemenskapen kommer att föra AIK framåt.

– Naturligtvis får även föräldrarna vara med. Att ha AIK-roligt tillsammans med sina barn, stärker bara upplevelsen. Och naturligtvis får Gnagismedlemmarna ta med sig kompisar som inte ännu är med i AIK.

Är du Gnagismedlem är du varmt välkommen till Liljeholmshallen (T-Liljeholmen, Mejerivägen 4) lördagen den 7 dec kl 10-12. Aktiviteten är gratis och vill du veta mer, kan du höra av dig till: boule@aik.se

I topp på elitrankingen – När blir det landslaget?

De är inte bara flitiga tävlingsspelare, de är också framgångsrika tävlingsspelare. Efter två SM-guld för Annelie Westin och ett SM-guld för Calle Strandberg i juli, fortsätter de att hålla ställningarna som två av Sveriges bästa spelare inom boule-petanque.

När oktobersiffrorna nu landar för svensk elitranking inom boule-petanque, återfinns Calle Strandberg på 3:e plats efter de två landslagsspelarna William Silfverberg och Simon Åkesson.

Annelie Westin fortsätter att hålla ställningen som den bäst rankade damspelaren, med sin 7:e-plats bland Sveriges 100 högst rankade boulespelare.

Vi gratulerar Calle Strandberg och Annelie Westin till de fortsatta framgångarna och väntar nu bara på de första landslagsuttagningarna.

Motivation slår klass när AIK vinner Svenska Cupen-kvalet

En av klubbarna kom på 5:e plats i VeteranElitserien. En annan klubb spelar i VeteranElitserien nästa säsong. Den tredje klubben kom 2:a i Div 1 Norra. Så såg meriterna ut för motståndarna i AIK Boules kvalgrupp, till Svenska Cupen/V55:s finalspel.

AIK Boule hade lottats in i troligtvis en av de tuffaste kvalgrupperna, när kvalspelet skulle avgöras i Uppsala i helgen. AIK:s omeriterade veteranlag som just klarat av sin första säsong i seriesystemet (Div 4). Men som i all annan idrott slår motivation klass, och AIK Boules motivation brottade ned motståndet.

Lördagen kunde dock ha börjat bättre. En svidande förlust i första ”mötet” (varje ”möte” består av två st trippelmatcher och tre st dubbelmatcher), tvingade AIK att möblera om laget rejält. De två ”nöd”-reserverna Håkan Berglund (med nyopererat knä) och Jonas Almquist (med trasig menisk i stödjebenet), fick sättas in i nästa möte. Inte helt optimalt men med bytena kom också vändningen, i form av seger mot Stockholms äldsta bouleförening Fagersjö. En förening som fostrat många landslags- och elitspelare, och som tillhört svenska eliten i flera decennier i både Öppen och Veteranklassen.

I dagens tredje och sista möte väntade dagens på pappret svåraste motståndare, Boulesjevikerna (Bsj) – en annan av Stockholms äldsta bouleföreningar. Från början en ”artistklubb”, startad i början av 1980-talet av musikartister och skådespelare som t ex Dan Ekborg. Sedan dess har klubben, precis som Fagersjö, fostrat många elit- och landslagsspelare och haft lag i toppen av Elitserien och VeteranElitserien parallellt. Veteranlaget hör fortfarande till ett av Sveriges fem bästa.

Men när krutröken lagt sig efter det sista ”mötet”, hade AIK Boule inte bara besegrat Bsj (5:a i VetElitserien) med 4-1 i matcher – AIK Boule stod även som slutsegrare i kvalgruppen.

AIK Boule är nu en av åtta st klubbar, som lördagen den 16 november ska göra upp om de fyra semifinalplatserna söndagen den 17 nov. Finalen i Sv Cupen/V55 spelas sedan, senare samma söndagseftermiddag.

Lika lite som någon förväntade sig att AIK Boule skulle gå ur den tuffa kvalgruppen som vinnare, lika lite förväntar sig någon att AIK Boule nu ska ta sig till semifinal och minst bronsmedalj. Man ska dock aldrig säga aldrig. Att motivation slår klass, har AIK Boule redan bevisat. Hur långt motivationen och den taktiska smartheten räcker, vet vi den 16-17 november.

En fantastisk kväll för AIK Bouleförening

Att vara en idrott inom AIK, är stort. Att kliva in i klubben av SM-guldmedaljörer på seniornivå i AIK:s 128 år långa historia, är så mycket större. Då skrivs idrotten in på allvar, i AIK:s historieböcker.

Det var därför en stor dag för AIK Bouleförening, när våra 4 st SM-guldmedaljörer fick kliva fram för att tillsammans med bl a AIK Fotbolls Henok Goitom och AIK Brottnings Leon Kessidis hyllas och hedras. Och som traditionen föreskriver i AIK, belönades våra SM-guldmedaljörer med att utses till ’Ständiga Ledamöter’. Utmärkelsen är en av de finaste inom AIK.

Men kvällen slutade inte där, för AIK Boule. Därefter tog AIK:s ordförande Cecilia Gierrta ordet för att berätta att Huvudstyrelsen utsett AIK Bouleförenings ordförande Jonas Almquist till Hedersmedlem i AIK. AIK Huvudstyrelses sekreterare Olof Lindqvist, kunde berätta att det är en mycket liten skara medlemmar som förärats den utnämningen. Utöver Kung Carl XVI Gustaf, har AIK idag bara 6 st Hedersmedlemmar. Nu blir Jonas Almquist den åttonde. En ofattbar stor hedersbetygelse, som bekräftades med diplom och en stor, fin blomsterbukett.

Full fart i Hagaparken på Generation Pep-dagen

Solen sken varmt och gott över Hagaparken, denna söndag. Under flera år har Riksidrottsförbundet (RF), Solna Stad och AIK Friidrott samarrangerat Hagadagen i september. Men för två år sedan och efter en rejält regnig söndag, gick Hagadagen i graven för att förra året ersättas av Generation Pep-dagen.

Generation Pep är en nätverksorganisation som startades för två år sedan, med Kronprinsessparets Stiftelse som huvudman. Syftet att är att locka fler barn och ungdomar till idrott och rörelse. Det vill man göra genom att bl a koppla ihop föreningar och organisationer som arbetar med dessa frågor, med företag som vill stötta detta arbete. I somras har t ex Synsam erbjudit gratis ”rörelse-glasögon” till alla barn som velat ha, för att vardags-glasögon inte alltid fungerar så bra vid rörelselek och idrott. Barn ska inte behöva vara försiktiga i sina rörelseaktiviteter, av rädsla för att förstöra sina glasögon.

Förra året klev Generation Pep in och tog över RF:s roll i Hagadagen, och evenemanget döptes om till Generation Pep-dagen. I centrum för dagen står traditionsenligt Prins Daniels Lopp för barn upp till 12 år (och med Prinsen själv som prisutdelare), och Hagaloppet för de äldre barnen.

I år lockade Generation Pep-dagen ca 10 000 besökare, varav flera tusen barn och ungdomar som skulle springa de två loppen.

Naturligtvis fanns AIK Boule på plats. AIK Boule var med på Hagadags-tiden och sedan i våras ingår AIK Boule i Generation Pep. Boule kan vara ett både enkelt, roligt och socialt sätt att få stillasittande barn och ungdomar att börja röra på sig.

Och precis som på Sommarlovsdagarna i Skytteholmsparken i juni, var det kö mest hela dagen till den aktivitet AIK Boule bjöd på: att kasta ett bouleklot i ett däck sex meter bort. Bakom det skenbart Gröna Lund-aktiga, är detta en av de vanligaste och effektivaste teknikövningarna inom boulen.

Varje barn fick tre försök och lyckades de, belönades de med dagens största ”guldmedalj” – AIK-medaljen. Även de allra minsta barnen fick pröva, men på ett avstånd som passade dem.

Många barn försökte flera gånger för att erövra medaljen och även en och annan förälder prövade lyckan. T o m Peter Edholm, Kommunalråd ansvarig för Kultur & Fritid i Solna, ville pröva lyckan. För sådan är boulen: alla kan vara med, oavsett ålder eller individuella förutsättningar.

När Generation Pep-dagen var slut, var också ”guldmedaljerna” slut. Precis som Piggelinglassarna i juni.

Nu väntar Pep-Forum den 22 nov. Där ska föreningar, organisationer och företag från hela Sverige som ingår i Generation Pep, mötas för att nätverka och lyssna på inspiratörer. AIK Boules ordförande Jonas Almquist har bjudits in för att prata om hur man bygger en idrottsverksamhet utifrån Barnkonventionen.

AIK Boule på väg till Elitserien

Scenförändringen är anmärkningsvärd. Från januari 2017 med sju aktiva licenser och en förhoppning om att försöka hänga sig kvar i Div 2, till två SM-guld 2019 och kvalplats till Elitserien i svensk boule.

Men nu står AIK Bouleförening där. Och i helgen ska det avgöras i Botaniska Trädgården i Uppsala. På lördagen spelas tre möten och på söndagen de två sista mötena. Varje möte består av fyra st trippelmatcher.

På banorna återfinns bl a Dam-trippellaget som vann SM-guld i somras och det unga stjärnskottet Eric Jonsson 18 år, som förutspås en lysande framtid inom svensk boule.

Naturligtvis hoppas AIK Boule att många av i Uppsala boende AIK:are, tar sig till Botaniska Trädgården både för att möta tävlingsidrotten petanque men ännu mer för att lyfta AIK Boule så att Elitserieplatsen nås.

Serieseger och stundande Elitseriekval – Framgångsrik helg för AIK Boule

Trots att flera viktiga spelare saknades i såväl Div 1-, Div 3- och Div 3/Veteran-lagen, klev andra spelare fram och visade stort AIK-hjärta. Inför sista seriespelshelgen låg både Div 1-och Div 3-laget på en tredjeplats, i sina respektive serier. Men när krutröken lade sig på söndagseftermiddagen, hade både Div 1- och Div 3-lagen gripit halmstråna.

För Div 1-laget gällde det att knipa den åtråvärda 2:a-platsen efter suveräna serieledarlaget Club La Boule de Trix från Skövde. Före i tabellen låg Tempête Club de Pétanque från Stockholm, som inlett seriespelet suveränt. Bakom jagade gamla Elitserielaget Fagersjö PetanqueSällskap, Stockholms äldsta boule-petanque klubb.

Under lördagen visade Fagersjö att man tänkte blanda sig i leken om 2:a-platsen, som skulle innebära kvalspel till Elitserien. Samtidigt visade sig Tempête Club de Pétanque ha tappat det flow laget haft under våromgången. Inför söndagen var det helt plötsligt öppet om vem som skulle knipa 2:a-platsen. AIK behövde slå Tempête Club de Pétanque på söndagmorgonen och sedan spela minst oavgjort mot Club La Boule de Trix som inte förlorat en match och defilerat hem seriesegern. Ett tufft utgångsläge.

Men AIK gjorde precis vad som behövdes. Sedan AIK slagit Tempête Club de Pétanque på söndagsmorgonen samtidigt som Fagersjö endast klarade oavgjort mot nedflyttningsklara Svärdsjö, var det klart att AIK skulle ta 2:a-platsen och kvalplatsen till Elitserien med en poängs marginal. Den avslutande matchen mot Club La Boule de Trix blev betydelselös och ett avslappnat AIK kunde avsluta med oavgjort mot Div 1 Norras suveräner från Skövde.

Nu väntar Elitseriekval i Uppsala, helgen 7 – 8 september.

Div 3 var om möjligt ett ännu större getingbo, inför helgen. Serieledande Kajutan från Nynäshamn, jagades av Maria Petanque från Stockholm och med AIK på 3:e-plats. Men lördagen inleddes med att AIK slog BSJ, samtidigt som Kajutan och Maria Petanque spelade oavgjort. AIK hade nu plötsligt häng på tätlagen.

I nästa omgång slår AIK stockholmslaget Boo SK, samtidigt som både Kajutan och Maria Petanque förlorar sina matcher. I omgången efter vinner AIK resp Kajutan vinner sina matcher, samtidigt som Maria Petanque bara får oavgjort mot Boo SK. Nu räcker det med oavgjort för AIK i den avslutande matchen (som också slumpar sig vara seriefinal) mot Kajutan, för att säkra seriesegern och spel i Div 2 nästa år.

Det blir en nervkittlande seriefinal över fyra matcher, där Kajutan inleder med att vinna de första två matcherna. Nu behöver Kajutan bara vinna en match till för att säkra seriesegern. Det ser ut att bli en repris på Div 4 förra året, där Kajutan snuvade AIK på seriesegern på målsnöret och direktkvalificerade sig till Div 3. AIK tvingades istället till att försöka vinna kvalspel mot nedflyttningshotade lag från Div 3, för att följa Kajutan upp till Div 3.

Denna söndag ett år senare, möts AIK och Kajutan igen men nu om den enda uppflyttningsplatsen till Div 2. Ska det bli en repris på 2018?

Efter 0-2 i de inledande två matcherna, behöver Kajutan bara en vinst till för att åter igen knipa seriesegern framför näsan på AIK. Men AIK reser sig i en moralisk kraftsamling och vinner de två återstående matcherna med knappast möjliga marginal (13-10, 13-12). Det krävs t o m domarmätning för att avgöra om AIK eller Kajutan har segerklotet i den avgörande matchen. Så små är marginalerna. Men AIK har det vinnande klotet, kniper den poäng som innebär oavgjort och som säkrar seriesegern i Div 3 och uppflyttning till Div 2 nästa år.

Glada seriesegrare i Div 3

För det nystartade Veteranlaget, blev säsongen både en framgång och en besvikelse. Två lag, AIK och Bill&Boule (BoB), dominerade vårsammandraget. Den enda förlusten AIK tillfogades var just mot BoB. Men eftersom seriedivisionen innehöll sju st lag, var det omöjligt att genomföra dubbelmöten som i andra seriedivisioner. Istället möttes lagen i en enkelserie som avslutades på höstomgångens lördag. Därefter delades lagen i en 3-lagsgrupp och en 4-lagsgrupp.

Man hade kunnat förvänta sig att gruppindelningen skulle ske efter lördagen, där de tre eller fyra bästa lagen samlades i en grupp – dvs i en kvalgrupp om den enda uppflyttningsplatsen. Det skulle göra sista seriespelssöndagen spännande och varje match viktig.

Nu valde Stockholms Bouleförbund (StBf) att dela in grupperna på ett annat sätt, där AIK och BoB spelade i olika grupper. Redan under lördagen medgav Tävlingsansvarig för StBf, att kvalgruppslösningen varit bättre men att man inte velat ändra på gruppindelningen tätt inpå seriespelshelgen. Positivt för BoB men surt för AIK.

BoB fick spela i 4-lagsgruppen, där varje lag fick dra bort sitt sämsta resultat för att alla sju lag skulle tillgodogöra sig lika många matcher i slutändan. För AIK:s del innebar det att söndagens spel blev meningslöst, även om AIK vann alla matcher. Som bäst måste BoB förlora två av tre matcher (varav den ena alltså kunde räknas bort) för att AIK skulle gå om och vinna serien. Men BoB vann sina tre matcher och AIK slutade som god 2:a, en poäng efter BoB. Roligt men samtidigt lite surt att inte kunna få möta BoB i ett avgörande returmöte om seriesegern.

Men AIK Bouleförening kan lägga en framgångsrik seriespelssäsong, till de två SM-gulden och de många DM-medaljerna av ädla valörer. Både de sportsliga och föreningsmässiga framgångarna fortsätter för tredje året i rad. Och de som trodde (eller hoppades) att AIK Boule skulle vara en kortlivad framgångssaga, har fått se sin tro/förhoppning stå på skam. AIK Bf står starkare än någonsin förr.

AIK Boule 5:a och 6:a på Sveriges elitranking

De är inte bara flitiga tävlingsspelare, de är också framgångsrika tävlingsspelare. Efter två SM-guld för Annelie Westin och ett SM-guld för Calle Strandberg, kommer nu de nya siffrorna för svensk elitranking inom boule-petanque. Där återfinns Calle Strandberg på 5:e plats och Annelie Westin på 6:e plats. Elitrankingen toppas av landslagsspelarna William Silfverberg och Simon Åkesson, med juniorlandslagsspelaren Lucas Rudin på 3:e plats.

Vi gratulerar Calle Strandberg och Annelie Westin till framgångarna och önskar dem en fin avslutning på säsongen.

Två SM-Guld till AIK Boule i Linköping

AIK Boule gör sitt absolut bästa SM i Seniorklassen någonsin. I tisdags kunde Annelie Westin och Calle Strandberg kliva upp överst på prispallen i klassen Mixed Dubbel, efter en inte helt lätt väg.

I semifinalen ställdes AIK mot Hammarby. Inget kan trissa upp känslorna som ett derby, och det blev ett dramatiskt och känslomässigt mycket laddat derby. Hammarby ångade fram till en 12 – 5-ledning, innan Annelie Westin och Calle Strandberg kämpade sig in i matchen bit för bit, för att till sist knipa en 13 – 12-seger. Vad är det Norra Stå brukar skandera? ”Hammarby kan inte vinna…”

Finalen mot syskonen Lucas och Emilie Rudin från Örebroklubben Sörbyängen, blev en betydligt enklare resa och en övertygande 13 – 6-seger. AIK Boules första SM-guld i Seniorklassen, var bärgat.

SM-guld till Calle Strandberg och Annelie Westin

Ikväll var det så dags för AIK Boules DamTrippel, att försvara förra årets SM-Brons. Då föll man mot skånska elitserieklubben Coccinelles Damtrippel i semifinalen. I år fick AIK-damerna en gruvlig revansch, när samma skånska Damtrippel kördes över med 13 – 6 i kvartsfinalen.

På vägen till Kvartsfinalen hade AIK-damerna hunnit slå ut Lindomes landslagstrippel och förhandstippade finallag redan i 1/16-delen. Därefter städades stockholmska elitserieklubben Sibiriens Damtrippel undan i 1/8-delen med 13 – 4.

I finalen ställdes AIK Boules Damtrippel mot en svagare Damtrippel från elitklubben Lindome, men en SM-final är en SM-final. Nerverna hängde stundtals utanpå AIK:s klubbtröjor, där Lindomelaget alltför länge fick vara med i matchen och allt för många lägen brändes.

Men precis som i både Kvartsfinalen och Semifinalen, samlade AIK:s Damtrippel ihop sig och kunde med en 5-poängare sätta punkt för en onödigt spännande final.

Helene, Annelie och Tanja tar AIK:s andra Guld under SM i Linköping

Under SM i Linköping spelas fem olika discipliner. Utöver de två SM-gulden hittills denna vecka, var AIK Boules Mixed Trippel snubblande nära att i Kvartsfinalen slå ut skånska Coccinelle – Sveriges i särklass bästa MixedTrippel med 5 st raka SM-Guld. Matchen slutade med en 10 – 13-förlust, som i sin tur ska ställas i relation till att Coccinelletrippeln sedan vann Semifinalen med 13-3 och finalen med 13-0.

Lägg till detta att AIK Boules Calle Strandberg var nära att i 1/8-delen slå ut blivande Svenska Mästaren (och VM-silvermedaljören från i maj) Jessica Johansson, från skånska Coccinelle, i en match som slutade 11-13.

När fyra av fem SM-discipliner avverkats, har AIK Boule hävdat sig bra resultatmässigt i detta SM. I morgon lördag väntar finalspel i den femte och sista SM-disciplinen – Dubbel.

Dessutom skapade AIK Boule SM-veckans stora snackis, när tennislegenden Björn Borg med fru plötsligt dök upp för att under två dagar följa Boule-SM tillsammans med vännen och tillika AIK Boules ordförande Jonas Almquist.

Vid centercourten i Linköping under finalspelet

AIK Boule har märkts på mer än ett sätt, under denna SM-vecka.

Ett stort Grattis säger vi till AIK Bouleförening, som för två år sedan var nedläggningshotat men kommit tillbaka på ett storslaget sätt.